Kungliga Skytteanska samfundet

Kungliga Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. Samfundet delar årligen ut ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten i norra Sverige.

Professorer och docenter överlämnar förslag till pristagare till fakultetskanslierna. Förslagen granskas sedan av Mittuniversitetets beredningsnämnd innan lärosätets slutliga nomineringar sänds till Skytteanska samfundet.

Kontaktperson vid HUV-kansliet är Katarina Rydén
Kontaktperson vid NMT-kansliet är Maria Torstensson
 

Kungliga Skytteanska Samfundets stora pris

Samfundet skall enligt stadgarna stödja och främja vetenskaplig forskning och andlig odling i Norrland. Priset syftar till att uppmärksamma väl förtjänta personer inom dessa områden, verksamma i Norrland, eller sådana som i sin verksamhet uppmärksammat frågor av betydelse för Norrland.

Priset utdelas vartannat år, och prissumman är för närvarande 250 000 kronor.

Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne.

Priset uppmärksammar särskilt berömvärda insatser för den norrländska kulturen i vid mening.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Samfundets årshögtid på våren.

Pris till yngre välförtjänst forskare vid Mittuniversitetet

Priset utdelas till yngre framstående forskare som befinner sig tidigt i karriären, helst inte mer än 5 år efter avlagd doktorsexamen, och som är anställd vid Mittuniversitetet. Vid bedömning av skickligheten skall särskild hänsyn tas till den vetenskapliga kapacitetsutvecklingen under den senaste femårsperioden. Ingen kan få Samfundets pris mer än en gång.

Prissumman är 30 000 kronor och delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid på hösten.