I enlighet med Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell finns en portföljstyrningsgrupp.

Sidan uppdaterades 2023-05-05