I enlighet med Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell finns en portföljstyrningsgrupp.

Sidan uppdaterades 2022-06-21