I enlighet med Mittuniversitetets systemförvaltningsmodell finns en portföljstyrningsgrupp.