Fakultetens verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra.

Fakultetsnämnden ansvarar för övergripande frågor när det gäller forskning och forskarutbildning samt utbildning på grund- och avancerad nivå inom naturvetenskap, teknik och medier.

Den har ett övergripande ansvar för kvalitet och kvalitetsutveckling av innehållet i fakul­tetens verksamhet och har ett övergripande ansvar för pedagogisk utveckling inom fakulteten. 

I fakultetsnämndernas ansvar ingår att säkerställa och under­lätta samarbete över ämnes- och fakultetsgränser i forskning och utbildning liksom student­ernas rörlighet och likvärdighet i utbildnings- och studiemiljön. 

Ordförande 
Professor Hans-Erik Nilsson

Vice ordförande 
Professor Dan Bylund

Ordinarie ledamöter
Professor Ingela Bäckström
Professor Magnus Norgren 
Professor Mårten Sjöström
Docent Per-Olof Hedvall, Lunds universitet
Docent Lars-Erik Rännar
Docent Kajsa Falasca
Senior expert Cristina Rusu, Rise
Forskarstuderanderepr. Vakant
Studeranderepr. Liz Oskarsson, studentkåren Sundsvall
Studeranderepr. Emanuel Magnusson, studentkåren Östersund

Suppleanter
Docent Oskar Englund
Bit. universitetslektor Madelen Olofsson

Handläggare
Lena Lenner

Sekreterare
Stefan Pettersson

Obs Ärenden till fakultetsnämnden ska vara kansliet tillhanda senast en vecka före mötet. Skickas till handläggaren. 

Riktlinjer för värd för hedersdoktorer

Möteskalender FN

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration