Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR)

Forskarutbildningsrådet bereder ärenden angående utbildning på forskarnivå inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet.

Rådet fattar beslut om förslag beträffande forskarutbildning, om innehåll i kurser för utbildning på forskarnivå, om allmänna och individuella studieplaner för utbildning på forskarnivå och om antagning till utbildning på forskarnivå.

Ledamöter             
Professor     Anders Jonsson (EHB), Ordförande
Professor     Mikael Gidlund (IST). Vice ordförande     
Professor     Anders Holmbom (MOD)
Docent        Jan Lundgren (EKS)
Professor     Ingela Wadbring (MKV)
Docent         Birgitta Engberg (CHE)
Doktorand   Matilda Lindmark (NAT), Forskarstuderande Sundsvall
Doktorand   Jonas Jonasson (EHB), Forskarstuderande Östersund

Övriga
Handläggare   Stefan Pettersson (NMT-kansliet)
Sekreterare    John Håkansson (NMT-kansliet)

OBS Ärenden till FUR ska vara kansliet tillhanda Minst en vecka före möte.
Skickas till Stefan Pettersson NMT kansliet

Möteskalender FUR

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration