Utvecklingsarbeten

Här finns information om universitetsövergripande verksamhetsutvecklingssatsningar.

Avslutade projekt

Under denna sida finns information om redan genomförda projekt som avslutats senaste året.

Ny förvaltningsorganisation

Denna förändring av verksamheten genomfördes den 1 november 2018. Syftet är att skapa bästa möjliga förutsättningar att nå universitetets övergripande mål, stärka gemensamma styrprocesser och bättr...

Projekt

Under denna sida listas de projekt som finns i den gemensamma projektkatalogen som har prioriterats av IT-beredningen, övriga övergripande verksamhetsutvecklingsprojekt samt projekt som fått allmän...

Strategiarbete

På denna sida kan du följa arbetet som ledde  fram till den nya strategin för Mittuniversitetet med övergripande vision och mål för universitetet för 2019–2023.