Projektstöd för interna projekt

För att underlätta för alla som arbetar med interna projekt så används en gemensam projektmodell på Mittuniversitetet.

Projektstyrningsmodell
I riktlinjerna för interna projekt beskrivs modellen mer i detalj och hur den fungerar.

Sidan uppdaterades 2023-10-26