För att underlätta för alla som arbetar med interna projekt har en gemensam projektmodell tagits fram för Mittuniversitetet.

Projektstyrningsmodell
I riktlinjerna för interna projekt beskrivs modellen mer i detalj och hur den fungerar.

Interna utvecklingsprojekt som bedrivs inom förvaltningen, och fakultetskanslierna bör hanteras på likartat sätt. Riktlinjerna beskriver modellen och inkluderar bland annat roller och ansvar. Genom modellen får vi ett gemensamt arbetssätt i organisationen och alla projekt får en liknande struktur genom mallar, checklistor och beslutspunkter (BP). Revidering i mallarna sker 2 ggr/år juni och november.

Checklistor och verktyg för projektmodellens olika steg

Idé och behov

Förberedelse

Genomförande

Mall

Statusrapport

Verktyg

Att göra-lista (xlsx)

Aktivitetsplan (xlsx)

Skriv "a" i kolumnen för utfört så blir det en "bock"

Tips och hjälpmedel för projektmöten 

Överlämnande och avslut

Nyttorealisering

Nyttorealisering är inte en fristående process utan syr ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig. Det är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar som ska genomföras. För ytterligare information se riktlinjerna för styrning av interna projekt.

Processen för nyttorealisering kommer att preciseras framöver i det fortsatta arbetet med att utveckla projektmodellen.  

Övriga tips och råd

Inför systembyte

Anmäla/avsluta projekt

Här kan du anmäla projekt eller avsluta ett projekt

Uppgifterna som lämnas i formuläret används som underlag för information i projektlistan.  

Tyck till om projektmodellen!

Dina synpunkter är viktiga.

Ge oss feedback!

Kontakt

Eva Rodin Svantesson

Projektledare|Project Manager

010-142 87 21