Här finns information om universitetsövergripande verksamhetsutvecklingssatsningar.

Projekt

Under denna sida listas de universitetsövergripande projekt som finns i förvaltningens projektkatalog, projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel), samt övriga övergripande...

Avslutade projekt

Under denna sida finns information om redan genomförda projekt som avslutats senaste åren.

Strategiarbete

På denna sida kan du följa arbetet som ledde  fram till den nya strategin för Mittuniversitetet med övergripande vision och mål för universitetet för 2019–2023.