Under denna sida listas pågående och avslutade projekt som fått allmänna lärosätesprojektmedel (alp-medel).

Barnens universitet

Öka intresset för utbildning och forskning för unga i syfte att öka övergång till högre studier i våra regioner.

EKO-best practice

Syftet med projektet är att etablera best practice i Mittuniversitetets ekonomiprocesser.

Food city design

Building MIUN's capacity for joint international education programs: The case of food city design

Hållbarhet i MIUNs vardag

Öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla universitetets medarbetare och därigenom ge dessa möjligheten att bidra till att universitetet blir en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling.

Kompetens- och kursutveckling i samiska frågor

Öka medvetenheten om lärosätets geografiska placering i södra Saepmie och dess roll i regionen, samt skapa förutsättningar för ökad kunskap om och för det samiska samhället. 

Lärande i samverkan

Det övergripande målet är att skapa arenor för samverkan mellan lärcentra i regionen och Mittuniversitetet.

MetodVis 2.0 - Ett visualiseringsverktyg

Skapa ett lärverktyg baserat på visualiseringar och interaktivitet för att underlätta lärandet av forskningsmetoder. Resulterande lärverktyg ska utvärderas gällande användbarhet, användarupplevelse...

Publish or Perish

The overall goal of the project is to significantly increase within 5 years latest the overall research output of MIUN in terms of published abstracts and conference proceeding papers at...

StudieVis

Studenters studiestrategier i distansundervisning.

Sidan uppdaterades 2021-10-19