Här finns information om pågående och avslutade ALP-projekt sedan starten 2018.

EKO-best practice

Syftet med projektet är att etablera best practice i Mittuniversitetets ekonomiprocesser.

Food city design

Building MIUN's capacity for joint international education programs: The case of food city design

Lärande i samverkan

Det övergripande målet är att skapa arenor för samverkan mellan lärcentra i regionen och Mittuniversitetet.

MetodVis 2.0 - Ett visualiseringsverktyg

Skapa ett lärverktyg baserat på visualiseringar och interaktivitet för att underlätta lärandet av forskningsmetoder. Resulterande lärverktyg ska utvärderas gällande användbarhet, användarupplevelse...

Hållbarhet i MIUNs vardag

Öka kunskapen om hållbar utveckling hos alla universitetets medarbetare och därigenom ge dessa möjligheten att bidra till att universitetet blir en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling.

Publish or Perish

The overall goal of the project is to significantly increase within 5 years latest the overall research output of MIUN in terms of published abstracts and conference proceeding papers at...

Sidan uppdaterades 2023-11-21