Kommunikation, samarbete och lagring – O365, ett förändrat digitalt arbetssätt, inkl Goexit

Projektets syfte var att förändra det digitala arbetssättet för medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet gällande kommunikation och samarbete.

Fakta

Projektperiod

190911-200630

Institutioner/avdelningar

Sidan uppdaterades 2023-10-13