Ökad studentinteraktion på distanskurser inom psykologi

Arbetet syftar till att öka studentinteraktionen på fristående distanskurser inom psykologi.

Fakta

Projektperiod

230101-241231

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2023-10-13