Synkron hybridundervisning inom turismprogrammet

Projektet fokuserar på de behov som uppstår vid planering och genomförande av synkron hybridundervisning samt på utvecklingen av en fungerande modell för synkron hybridundervisning som kan tillämpas vid revideringen av turismprogrammet

Sidan uppdaterades 2023-10-13