Maria Lexhagen

Professor|Professor

Bakgrund

Jag är professor i turismvetenskap och har en ekonomie doktorsexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Fokus i min forskning har sedan mitten av 1990-talet varit på digitaliseringens påverkan på turismen. Dels ur ett besökarperspektiv och dels för företag och näringens struktur i sin helhet. Min utgångspunkt är primärt konsumentbeteende men även destinationer och företag. Jag är särskilt intresserad av värdeskapande inom turism för besökare. Det betyder att jag dels gör studier om vilket värde som skapas, hur, av vem och varför. Den värdeskapande processen mellan olika aktörer och kontexter inom turism är det centrala. Jag gör också studier om destinationers utveckling. Det handlar bland annat om hur destinationers varumärken utvecklas och formas till attraktiva värdeerbjudanden till besökare. Ett specialområde som jag jobbat länge med är populärkulturturism. Det är människor som har ett intresse för ett populärkulturellt fenomen såsom film, musik, litteratur eller något annat och som reser till platser som förknippas med detta intresse.

I min forskning använder jag flera olika typer av vetenskapliga metoder, både kvantitativa och kvalitativa. Jag är just nu särskilt intresserad av netnografiska metoder, visuella metoder och experiment.

Forskningsområden

Konsumentbeteende och marknadsföring inom turism:
- Kundupplevt värdeskapande
- Destinationsutveckling och varumärkesutveckling
- Digitalisering och sociala medier
- Populärkulturturism
- Business intelligence för destinationsutveckling

Forskning

Några exempel på forskningsteman:
- Studier av turister och besökares värdeskapande upplevelser t ex genom netnografiska metoder och experiment
- Populärkulturturism som turistupplevelse – fans som reser och destinationer som kopplas samman med film, musik, litteratur och andra populärkulturella fenomen.
- Destinationers varumärken och kundupplevt värdeskapande
- Business intelligence inom turism – att utvinna kunskap om besökaren för destinationsutveckling

Undervisning

Jag undervisar främst inom turismvetenskap i kandidatprogrammet Turism och Destinationsutveckling, olika distanskurser, master- och magisterprogrammet samt i forskarutbildningen där jag även handleder doktorander. Jag presenterar regelbundet min forskning i olika sammanhang utanför universitets- och forskningsvärlden.

Övrigt

Jag är ledamot i Rådet för utbildning på forskarnivå vid HUV-fakulteten. Tidigare har jag varit forskningscenterledare för Etour och ämnesföreträdare för turismvetenskap. I dessa roller har jag under många år arbetat med kvalitetsutvärdering av utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Jag gör också regelbundet sakkunnigbedömningar för akademiska tjänster, expertutvärderingar vid andra lärosäten samt deltar i referensgrupper för olika projekt.

Extra kontaktinformation

- Mittuniversitetets Twitter

- Min Twitter

- Mitt LinkedIn-konto

- Facebook, Pop Culture Tourism Academy

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Höpken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2024). Analyzing tourism online reviews : An extended approach to hierarchical topic detection by keyword clustering. Tourism: An interdisciplinary Journal, vol. 72: 1, ss. 7-19.  

Lundberg, C. , Lexhagen, M. & Ziakas, V. (2024). Integrating popular culture tourism in local communities : a scoping review and ways forward. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, , ss. 1-23.  

Lexhagen, M. , Ziakas, V. & Lundberg, C. (2023). Popular Culture Tourism : Conceptual Foundations and State of Play. Journal of Travel Research, vol. 62: 7, ss. 1391-1410.  

Gelter, J. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2022). Making sense of smart tourism destinations : A qualitative text analysis from Sweden. Journal of Destination Marketing & Management, vol. 23  

Gelter, J. , Lexhagen, M. & Fuchs, M. (2021). A Meta-Narrative Analysis of Smart Tourism Destinations : Implications for Tourism Destination Management. Current Issues in Tourism, vol. 24: 20, ss. 2860-2874.    

Höpken, W. , Eberle, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2021). Improving Tourist Arrival Prediction : A Big Data and Artificial Neural Network Approach. Journal of Travel Research, vol. 60: 5, ss. 998-1017.  

Höpken, W. , Müller, M. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2020). Flickr data for analysing tourists’ spatial behaviour and movement patterns : A comparison of clustering techniques. Journal of Hospitality and Tourism Technology, vol. 11: 1, ss. 69-82.  

Conti, E. & Lexhagen, M. (2020). Instagramming nature-based tourism experiences : a netnographic study of online photography and value creation. Tourism Management Perspectives, vol. 34    

Höpken, W. , Eberle, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2019). Google Trends data for analysing tourists’ online search behaviour and improving demand forecasting : The case of Åre, Sweden. Information Technology & Tourism, vol. 21: 1, ss. 45-62.  

Lexhagen, M. , Lundberg, C. & Chekalina, T. (2019). Traveling in the Footsteps of ABBA. Journal of Popular Culture, vol. 52: 6, ss. 1408-1432.    

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2018). A multi-period perspective on tourism’s economic contribution : A regional input-output analysis for Sweden. Tourism Review, vol. 73: 1, ss. 94-110.  

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2018). Customer-based destination brand equity modelling : The role of destination resources, value-for money and value-in-use. Journal of Travel Research, vol. 57: 1, ss. 31-51.    

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2018). Destination brand promise : The core of customer-based brand equity modeling. Tourism Analysis, vol. 23: 1, ss. 93-107.  

Kronenberg, K. , Fuchs, M. , Salman, K. , Lexhagen, M. & Höpken, W. (2016). Economic effects of advertising expenditures – a Swedish destination study of international tourists. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 16: 4, ss. 352-374.  

Höpken, W. , Fuchs, M. , Keil, D. & Lexhagen, M. (2015). Business intelligence for cross-process knowledge extraction at tourism destinations. Information Technology & Tourism, vol. 15: 2, ss. 101-130.    

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2014). A value co-creation perspective on customer-based brand equity model for tourism destinations : A Case from Sweden. Finnish Journal of Tourism Research (Matkailututkimus), vol. 10: 1, ss. 8-24.

Fuchs, M. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2014). Big data analytics for knowledge generation in tourism destinations : A case from Sweden. Journal of Destination Marketing and Management, vol. 3: 4, ss. 198-209.  

Fuchs, M. , Abadzhiev, A. , Svensson, B. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2013). A knowledge destination framework for tourism sustainability. Tourism, vol. 6: 2, ss. 121-148.    

Larson, M. , Lexhagen, M. & Lundberg, C. (2013). Thirsting for Vampire Tourism : Developing Pop Culture Destinations. Journal of Destination marketing and management, vol. 2: 2, ss. 74-84.  

Kuttainen, C. & Lexhagen, M. (2012). Overcoming barriers to SME e-commerce adoption using blended learning : - a Swedish action research case study. Information Technology & Tourism, vol. 13: 1, ss. 13-26.  

Lexhagen, M. & Lundberg, C. (2010). The popular culture tourism service system: the case of Twilight. Impresa Ambiente Management, vol. 3: 2

Lexhagen, M. (2009). Customer perceived value of travel and tourism web sites. International Journal of Information Systems in the Service Sector, vol. 1: 1, ss. 35-53.  

Lexhagen, M. (2005). The importance of value added services to support the customer search and purchase process on travel websites. Information Technology & Tourism, vol. 7: 2, ss. 119-135.

Lexhagen, M. , Nysveen, H. & Hem, L. (2004). Festival coordination : An exploratory study on intention to use mobile devices for coordination of a festival. Event Management, vol. 9: 3, ss. 133-146.

Lexhagen, M. & Nysveen, H. (2001). An Update on Swedish and Norwegian Tourism Websites : The Importance of Reservation Services and Value-added Services. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 1: 2, ss. 150-154.

Lexhagen, M. & Nysveen, H. (2001). Swedish and Norwegian Tourism Websites : The Importance of Reservation Services and Value-added Services. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 1: 1, ss. 38-53.

Artiklar, recensioner

Lexhagen, M. (2010). Book review of; Advances in Tourism Destination Marketing - Managing Networks. Journal of information technology and tourism, vol. 12: 2, ss. 198-200.

Böcker

Lundberg, C. , Lexhagen, M. & Mattsson, S. (2011). Twilight + Vacation= Twication©. Östersund : Jengel Förlag

Doktorsavhandlingar

Lexhagen, M. (2009). E-marketing and customer perceived value in travel and tourism. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet. Etour, 2009 (Vetenskapliga bokserien / European Tourism Research Institute : 2009:20)

Kapitel i böcker, del av antologier

Ziakas, V. , Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2024). Conclusions for popular culture tourism research : Progress and problematics. I Touristic World-Making and Fan Pilgrimage in Popular Culture Destinations. Channel View Publications. S. 215-227.

Chekalina, T. , Lexhagen, M. , Hoffman, C. & Grönskog, G. (2024). Gloomy or exciting : image, engagement and violent TV drama in a heritage destination setting. I Touristic World-Making and Fan Pilgrimage in Popular Culture Destinations. Channel View Publications. S. 75-94.

Ziakas, V. , Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2024). Introduction to popular culture destinations : Contexts, perspectives and insights. I Touristic World-Making and Fan Pilgrimage in Popular Culture Destinations. Channel View Publications. S. 1-12.

Fredman, P. , Sievänen, T. , Jensen, F. , Gundersen, V. , Wall-Reinius, S. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & et al. (2023). Approaches to foresight recreation and tourism in nature : experiences from the Nordic region. I The Routledge Handbook of Nature Based Tourism Development. Routledge. S. 131-148.  

Lexhagen, M. , Ziakas, V. & Lundberg, C. (2023). Popular culture tourism. I Encyclopedia of Tourism. Springer.

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2022). Customer-based Destination Brand Equity Model. I Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing. S. 742-744.

Lexhagen, M. (2022). E-marketing. I Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. Edward Elgar Publishing.

Lexhagen, M. & Conti, E. (2022). Instagramming. I Encyclopedia of Tourism Management and Marketing. UK : Edward Elgar Publishing.

Hoepken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2018). Big data analytics for tourism destinations.. I Encyclopedia of Information Science and Technology . IGI Global. S. 349-363.  

Lexhagen, M. (2018). Music fans as tourists : the mysterious ways of individual and social dimensions. I The Routledge handbook of popular culture and tourism. New York : Routledge. S. 234-247.

Fuchs, M. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2017). Business intelligence for destinations : Creating knowledge from social media. I Advances in social media for travel, tourism and hospitality : new perspectives, practice and cases. Routledge. S. 290-310.  

Lundgren, M. , Sjöstedt Landén, A. , Olofsson, A. , Lexhagen, M. & Jonsson, U. (2016). #miunjubfest - att berätta en historia och att skriva historien. I Makten att berätta: om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 24-31.  

Höpken, W. , Fuchs, M. , Menner, T. & Lexhagen, M. (2016). Sensing the online social sphere using a sentiment analytical approach. I Analytics in smart tourism design : Concepts and methodologies. Springer. S. 129-146.  

Gyimóthy, S. , Lundberg, C. , Lindström, K. , Lexhagen, M. & Larson, M. (2015). Popculture Tourism : A Research Manifesto. I Tourism Research Frontiers : Beyond the Boundaries of Knowledge. Bingley : Emerald Group Publishing Limited (Tourism Social Science Series). S. 13-26.  

Fuchs, M. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2014). Applying business intelligence for knowledge generation in tourism destinations : - A case study from Sweden. I Tourism and Leisure : Current issues and perspectives of development. Springer Gabler. S. 161-174.  

Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2014). Pop culture tourism : A research model. I Fan Studies : Researching popular audiences. Inter-Disciplinary Press. S. 13-34.

Höpken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2014). Tourism Knowledge Destination. I Encyclopedia of Business Analytics and Optimization. Hershey, PA : IGI Global. S. 2452-2556.  

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2013). Determinants of the co-created destination experience : an empirical validation from Sweden. I Tourism Marketing : On Both Sides of the Counter. Newcastle : Cambridge Scholars Publishing. S. 57-79.

Lexhagen, M. , Larson, M. & Lundberg, C. (2013). The virtual fan(g) community : Social Media and Pop Culture Tourism.. I Tourism Social Media : Transformations in Identity, Community and Culture. Emerald Group Publishing Limited (Tourism Social Science Series). S. 133-158.

Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2012). Bitten by the Twilight Saga : From Pop Culture Consumer to Pop Culture Tourist. I The Contemporary Tourist Experience : Concepts and Consequences. Abingdon : Routledge. S. 147-164.

Fuchs, M. , Chekalina, T. & Lexhagen, M. (2012). Destination brand equity modelling and measurement – a summer tourism case from Sweden. I Strategic Marketing in Tourism Services. Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited. S. 95-115.

Lexhagen, M. (2012). The search and purchase process among e-travel customers. I Encyclopedia of Cyber Behavior. Hershey, PA : IGI Global. S. 514-524.  

Lexhagen, M. (2011). Customer Perceived Value of Travel and Tourism Web Sites : An outlook on web 2.0 developments. I Information Systems and New Applications in the Service Sector : Models and Method. New York : IGI Global. S. 31-54.  

Lexhagen, M. (2002). Vykort? : Jag SMS:ar!. I Resenär- Inte turist! : om ungdomar, resor och drömmar. Stockholm : Svenska Turistföreningen STF (Svenska turistföreningens årsbok). S. 207-.

Konferensbidrag

Nowak, M. , Heldt, T. , Nordström, J. & Lexhagen, M. (2023). Boosting sustainable food choice with carbon lables in tourism destination restaurants : – a field experiment. I DSOTT – Diversity and sustainability: : opportunities and threats.

Nowak, M. , Heldt, T. , Lexhagen, M. & Nordsdtröm, J. (2023). Boosting Sustainable Food Choices in Tourism Destination Restaurants through Carbon Labels : Results from a Field Experiment. I 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research – Book of Abstracts. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute). S. 81--84.

Yachin, J. M. , Margaryan, L. , Lexhagen, M. & Ioannides, D. (2023). Nudge+: Reflexive actions and reflectiveprocesses – how to mitigate externalitiesand promote change. I 31st Nordic Symposium onTourism and HospitalityResearch – Book of Abstracts. Östersund :  

Lundberg, C. , Lexhagen, M. & de Bernardi, C. (2023). Twilight Saga Tourism Continued : Defining Moments and Dimensions for ‘Eternal Life’ in the Land of the Living and Un-Dead. I 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research – Book of Abstracts. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute). S. 401--403.  

Larson, M. , Lexhagen, M. , Öberg, C. & Ek, R. (2023). Virtual Tourism Eco-System Transformation. I 31st Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research– Book of Abstracts. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute). S. 497--500.  

Nowak, M. , Lexhagen, M. & Heldt, T. (2022). Engaging workshops as a method in design of field experiments and behavioural interventions : The case of climate-friendly food choices at a Swedish mountain tourism destination. I Participatory approaches to development for desirable tourism futures : Book of abstracts. Poorvo : . S. 143--146.  

Yachin, J. M. , Margaryan, L. , Lexhagen, M. & Ioannides, D. (2022). Nudge+ in tourist destinations - An opportunity to mitigate externalities and promote change. Paper presented at the 5th Advances in Destination Management Forum (ADM22, June 8-10, 2022 in Kalmar (Sweden)

Lundberg, C. , Lexhagen, M. & de Bernardi, C. (2022). Twilight Tourism 2.0 : The destination saga continued. Paper presented at the ICOT2022 (International Conference on Tourism) conference Back to the future: reconfiguring the travel industry, Rethymnon, Greece, June 22-25, 2022

Lexhagen, M. & Volos, S. (2021). Using Instagram visual data – : insights, methods and tools. I Unchartered territory –  : reimagining tourism for a new era.

Conti, E. & Lexhagen, M. (2019). Investigating tourists’ valuations of nature-based experiences through online photography. Paper presented at the 12th Consumer Behavior in Tourism Symposium, Brunico, Italy, 11-13 December 2019 Emotions in Tourism Research Reflecting on Methodological approaches.

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2019). Socio-economic effects of tourism : An occupation-based modelling approach from Sweden. I BOOK OF ABSTRACTS : Critical tourism studies.

Höpken, W. , Eberle, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2018). Search engine traffic as input for predicting tourist arrivals.. I Information and Communication Technologies in Tourism 2018 : Proceedings of the International Conference in Jönköping, Sweden, January 24-26, 2018. New York : . S. 381--393.  

Conti, E. & Lexhagen, M. (2018). Valuing Nature on Instagram. Paper presented at the ATLAS Annual Conference 2018 – Destination Dynamics, Copenhagen, Denmark 26-29th September, 2018.  

Höpken, W. , Ernesti, D. , Fuchs, M. , Kronenberg, K. & Lexhagen, M. (2017). Big data as input for predicting tourist arrivals. I Information and Communication Technologies in Tourism 2017 : Proceedings of the International Conference in Rome, Italy, January 24-26, 2017. Cham : . S. 187--199.  

Keil, D. , Hoepken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2017). Optimizing user interface design and interaction paths for destination management information system. I Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Cham : (Lecture Notes in Computer Science). S. 473--487.    

Lexhagen, M. & Wall-Reinius, S. (2017). Understanding nature experiences : the role of Internet, social media and the image of the Swedish Mountains. I 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research, October 4-6 2017, Falun, Sweden. BOOK OF ABSTRACTS. Falun : . S. 93-  

Fuchs, M. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2016). Applying Business Intelligence for Knowledge Generation in Tourism Destinations. I Big Data & Business Intelligence in the Travel & Tourism Industry.. S. 19--26.

Fuchs, M. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2016). Dynamic Need Fulfillment in a Collaborative Destination Environment. I Big Data & Business Intelligence in the Travel & Tourism Industry.. S. 97--100.

Sievänen, T. , Fredman, P. , Søndergaard Jensen, F. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. , Wall Reinius, S. & Wolf-Watz, D. (2016). Foresight Outdoor Recreation : A discussion based on monitoring experiences in the Nordic context. I Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Abstract Book.. S. 173--175.  

Menner, T. , Höpken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2016). Topic detection – identifying relevant topics in tourism reviews. I Information and Communication Technologies in Tourism 2016 : Proceedings of the International Conference in Bilbao, Spain, February 2-5, 2016.. S. 411--423.

Fuchs, M. , Chekalina, T. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2015). Customer based brand equity modelling for big data analytics in tourism destinations : a case from Sweden. I The t-Forum 2015 Global conference : Tourism intelligence in action.

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2015). Fulfilment of destination brand promise : the core of customer-based brand equity modelling for tourism destinations. I Tourism engagement: co-creating well-being : Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference, Joensuu, Finland, 8.-10.9.2015.. S. 114--118.

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2015). Fulfilment of destination brand promise : the core of customer-based brand equity modelling for tourism destinations. I Tourism engagement : co-creating well-being: Proceedings of the 6th Advances in Tourism Marketing Conference, Joensuu, Finland,8.-10.9.2015.. S. 114--118.  

Kolas, N. , Höpken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2015). Information gathering by ubiquitous services for CRM in tourism destinations : an explorative study from Sweden. I Information and Communication Technologies in Tourism 2015 : Proceedings of the ENTER Conference 2015.. S. 73--86.

Meyer, V. , Höpken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2015). Integration of data mining results into multi-dimensional data models. I Information and Communication Technologies in Tourism 2015 : Proceedings of the ENTER Conference 3-6 February 2015 (Lugano, Switzerland).. S. 155--168.  

Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2015). Mountain visitors, internet, and social media usage. Paper presented at the 24th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, Responsible Tourism?, 1-3 October 2015, Reykjavik, Iceland.

Lundberg, C. , Lindström, K. & Lexhagen, M. (2014). Broadening the experience /servicescape concepts: Evidence from popular culture destination. Paper presented at the 23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, The Values of Tourism , 2-4 October 2014, Copenhagen

Lexhagen, M. , Eriksson, L. , Olausson, F. & Fuchs, M. (2014). Defining tasks and creating financial innovations : Challenges of a Swedish local DMO. Paper presented at the 2nd Biennial Forum "Advances in Destination Management", St.Gallen, Switzerland, 10-13 June 2014

Kronenberg, K. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2014). Economic Impact of Tourism : The process of research design for the Jämtland Region. Paper presented at the Conference on Statistics and Analysis in Tourism – Challenges and Cases, Mid-Sweden University, Östersund, November 10-11 2014

Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2014). Internet and social media usage among visitors in the Swedish mountain regions. Paper presented at the 23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research, The Values of Tourism, 2-4 October 2014, Copenhagen.

Schmunk, S. , Höpken, W. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2014). Sentiment analysis: Extracting decision-relevant knowledge from UGC. I Information and Communication Technologies in Tourism 2014 : Proceedings of the International Conference in Dublin, Ireland, January 21-24, 2014. New York : . S. 253--265.

Fuchs, M. , Chekalina, T. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2014). Value co-creation modelling for big data analytics : the destination management information system Åre. I The values of tourism.  

Fuchs, M. , Höpken, W. & Lexhagen, M. (2013). A Business Intelligence Application for Knowledge Generation in Tourism Destinations – A Case from Sweden. Paper presented at the 3rd International Conference on Tourism Management – European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Barcelona, October 2-4

Chekalina, T. , Fuchs, M. , Lexhagen, M. & Margaryan, L. (2013). Measuring Customer-Based Brand Equity for Tourism Destinations - Understanding Missing Value Patterns for Tangible Destination Resources. Paper presented at the The 6th International Conference on Services Management – Managing Services across Continents, 23-25 June, Cyprus

Höpken, W. , Fuchs, M. , Höll, G. , Keil, D. & Lexhagen, M. (2013). Multi-dimensional data modelling for a tourism destination data warehouse. I Information and Communication Technologies in Tourism 2013, Proceedings of the ENTER Conference 22-25 January 2013, Innsbruck, Austria.. S. 157--169.

Gyimóthy, S. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. & Larson, M. (2013). Popculture tourism: a research manifesto : Celebrating and enhancing the tourism knowledge-based platform. Paper presented at the A tribute to Jafar Jafari, Tourism Research Frontiers, Conference in Palma de Mallorca, 23-25 October, 2013

Chekalina, T. , Lexhagen, M. & Fuchs, M. (2013). Understanding the Value in Use of Multi-Segment Destinations : A Summer Season Case of the Swedish Mountain Resort Åre. I Marketing Places and Spaces: Shifting Tourist Flows : 5th Advances in Tourism Marketing Conference Proceedings. Vilamoura - Portugal : . S. 365--371.  

Lexhagen, M. , Kuttainen, C. , Fuchs, M. & Höpken, W. (2012). Destination talk in social media: a content analysis for innovation. I Proceedings of the 2nd Advances in hospitality and tourism marketing & management conference.

Kuttainen, C. , Lexhagen, M. , Fuchs, M. & Höpken, W. (2012). Social media monitoring and analysis in tourism. I Proceedings of the 2nd Advances in hospitality and tourism marketing & management conference.

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2011). A customer-based brand equity model for tourism destinations : – insights from service marketing. Paper presented at the Innovation Processes and Destination Development in Tourist Resorts, The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development conference, 30th of March – 1st of April 2011, Östersund, Sweden

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2011). Customer-Based Brand Equity Model for Tourism Destinations : Insights from Service Marketing. I Innovation Processes and Destination Development in Tourist Resorts, The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development (RSA).. S. 9-

Chekalina, T. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2011). Determinants of the co-created destination experience: an empirical validation from Sweden. I Transforming experiences: tourism marketing from both sides of the counter.

Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Giannakis, S. & Larson, M. (2011). Pop Culture Tourism: Twilight Tourists’ Travel Motives. Paper presented at the Innovation Processes and Destination Development in Tourist Resorts, The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development conference, 30th of March – 1st of April 2011, Östersund, Sweden

Höpken, W. , Fuchs, M. , Keil, D. & Lexhagen, M. (2011). The knowledge destination : – a customer information-based destination management information system. I Information and Communication Technologies in Tourism 2011.. S. 417--429.  

Larson, M. , Lundberg, C. & Lexhagen, M. (2011). town of the living, the city of the un-dead: : developing film tourism. Paper presented at the Advancing the Social Science of Tourism conference

Pitman, A. , Zanker, M. , Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2010). Web Usage Mining in Tourism : A Query Term Analysis and Clustering Approach. I Information and Communication Technologies in Tourism 2010.

Nysveen, H. & Lexhagen, M. (2002). Reduction of perceived risks through on-line value added services offered on Tourism businesses websites.. I Information and Communication Technologies in Tourism 2002 : Proceedings of the ENTER Conference 2002. Wien : . S. 488--496.

Nysveen, H. & Lexhagen, M. (2001). Effects of the Internet as a Channel for Bookings. A Study among Swedish Hotels. I Proceedings of the ENTER conference 2001. Wien : . S. 335--345.

Lexhagen, M. (2001). Information and communication technologies in Tourism 2000 : proceedings of the interantional enter conference in Barcelona Spain 2000.

Proceedings (redaktörsskap)

Fuchs, M. (ed.) , Lexhagen, M. (ed.) & Höpken, W. (ed.) (2016). Proceedings of the IFITTtalk@Östersund Workshop on Big Data & Business Intelligence in the Travel & Tourism Industry. Mid Sweden University  

Rapporter

Lexhagen, M. , Chekalina, T. & Lundberg, C. (2019). The ABBA fandom : - an online survey. Östersund : Mid Sweden University (Working paper - European Tourism Research Institute 1).  

Fredman, P. , Wolf-Watz, D. , Sandell, K. , Wall-Reinius, S. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. & Ankre, R. (2016). Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser: Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:3).    

Wiggen, O. & Lexhagen, M. (2015). Digital Toolbox: : Innovation for Nordic Tourism SMEs. Oslo : Nordic Innovation    

Wall Reinius, S. , Fredman, P. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Sandell, K. & Wolf-Watz, D. (2015). Fjällens nyheter. Östersund :  

Wall-Reinius, S. , Olausson, F. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & Bodén, B. (2015). Undersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen sommaren 2013. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:2).  

Lexhagen, M. & Olausson, F. (2015). Vintersportorten året runt Del II : Produkt och marknadsföring – nuläge, trender och benchmark. Östersund : (Etour Report 2015:4).  

Fredman, P. , Wall-Reinius, S. , Sandell, K. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Bodén, B. & Dahlberg, A. (2014). Besök och besökare i fjällen : Resultat från en undersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällen i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:3).  

Kronenberg, K. , Lexhagen, M. & Fuchs, M. (2014). Ekonomiska spridningseffekter inom turism : Forskningsöversikt och praktiska metoder,. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:4).  

Lundberg, C. , Lexhagen, M. & Mattsson, S. (2012). Twication™ : The Twilight Saga Travel Experience. Östersund : Jengel Förlag AB (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2012:29).

Lundberg, C. , Lexhagen, M. & Mattsson, S. (2011). I populärkulturturismens spår : Twilight + Vacation = Twication©. Östersund : Jängel Förlag AB (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2011:28).

Lexhagen, M. (2008). Customer perceived value of travel and tourism web sites. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2008:2).  

Lexhagen, M. (2008). Kundens upplevda värde på webbplatser för resor och turism : - Inte för nöjes skull. Östersund : ETOUR (Working paper - European Tourism Research Institute 2008:3).  

Flagestad, A. , Svensk, G. , Nordin, S. & Lexhagen, M. (2004). Vintersportorten - året runt. Östersund : ETOUR (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2004:22).  

Gudmundson, A. & Lexhagen, M. (2003). Intäktsstyrning och prissättning på säsongsberoende hotell. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:1). (Working paper - European Tourism Research Institute ).  

Lexhagen, M. (2003). Kartläggning av Svenska turistbyråer på Internet. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Fakta turism: aktuell forskning vid ETOUR 2).  

Gudmundson, A. & Lexhagen, M. (2003). Relationsmarknadsföring och teknologi i tjänsteföretag : Intern marknadsföring en förutättning?. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Working paper - European Tourism Research Institute 2003:4).  

Fernström, G. , Hellman, P. , Lexhagen, M. , Lindqvist, L. , Nysveen, H. , Pederson, P. E. & Thorbjörnson, H. (2002). Kan turistnäringen bygga varumärkesrelationer via Internet?. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2002:8).

Lexhagen, M. (2001). Internet på svenska hotell : En kartläggning. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 2000:3).

Lexhagen, M. & Nysveen, H. (2000). Tjänster på Internet : En analys av hotell, flyg, resebyråer och researrangörer. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2000:8).

Lexhagen, M. & Grevby, A. (1999). IT användning i turistnäringen : En kartläggning av små och medelstora företag. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Utredningsserien / European Tourism Research Institute 1999:2).

Grevby, A. , Ångman, L. & Lexhagen, M. (1999). IT användning i turistnäringen : Nätverk, växtvärk, och huvudvärk. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 1999:2).

Samlingsverk (redaktör)

Ziakas, V. (ed.) , Lundberg, C. (ed.) & Lexhagen, M. (ed.) (2024). Touristic World-Making and Fan Pilgrimage in Popular Culture Destinations. Channel View Publications

Sidan uppdaterades 2023-09-21