Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Globala målen

Våra forskare och lärare inom Socialt arbete är särskilt inriktade på social rättvisa och mänskliga rättigheter. Det visar sig inte minst i vår Socionomutbildningsom har internationell och interkulturell profil. Här är också den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Forum för genusvetenskap en viktig aktör.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 10 - MINSKAD OJÄMLIKHET. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 5 svenska sidor och 5 engelska sidor som är taggade med MÅL 10 - MINSKAD OJÄMLIKHET. Innehållet kan variera beroende på språk.

Boende, integration och arbete

En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor...

Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för- och nackdelar med olika positioner som används inom parasport och om d...

Sidan uppdaterades 2023-12-15