Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Globala målen

Våra forskare och lärare inom Socialt arbete är särskilt inriktade på social rättvisa och mänskliga rättigheter. Det visar sig inte minst i vår Socionomutbildningsom har internationell och interkulturell profil. Här är också den tvärvetenskapliga forskningsplattformen Forum för genusvetenskap en viktig aktör.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MINSKAD OJÄMLIKHET. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 4 engelska sidor som är taggade med MINSKAD OJÄMLIKHET. Innehållet kan variera beroende på språk.

Boende, integration och arbete

En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor...

Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för- och nackdelar med olika positioner som används inom parasport och om d...

Sidan uppdaterades 2019-09-25