Armcykling - mekaniska och fysiologiska effekter

Vilken betydelse har olika sittpositioner vid cykling på armcykel? Ny studie väntas ge tränare och aktiva ökad kunskap om för- och nackdelar med olika positioner som används inom parasport och om de medför relativt likartade förutsättningar för de tävlande eller ej.

Peter Malmberg, handcyklist, i Mittuniversitetets vindtunnel.
Peter Malmberg kör ett maxtest i vindtunneln.

Bakgrund

Armcykel (handcykel) är ett tävlingsredskap som används inom nationella och internationella parasportförbundet. Beroende av den fysiska funktionsnedsättningen hos idrottarna så innebär det ofta begränsningar i valmöjlighet av sittposition på armcykeln. Därför förekommer ett antal olika sittpositioner bland de tävlande, inte alltid med utgångspunkt från ett aerodynamiskt och fysiologiskt fördelaktigt perspektiv utan utifrån de fysiska förutsättningar som finns hos idrottaren.


Armcykling är också speciellt på så vis att cyklisternas positioner på cykeln skiljer sig mycket från positionerna för traditionell bencykelåkning. Trots det är armcykling en sport där man hänvisar till resultat från bencykling eftersom det råder brist på forskning inom aerodynamik och fysiologi vid armcykling. Inom parasport är det vanligt att de tävlande klassificeras utifrån liknande fysiska handikapp så att de ska tävla på så lika villkor som möjligt.


Mätningar kommer att genomföras på armcykel på rullbandet i vindtunneln på Sports Tech Research Centre. Rullbandet kan lutas både utför och uppför så att verklighetslika banprofiler skapas och de krafter som påverkar idrottarna utomhus blir även verksamma i den standardiserade testmiljön. Testpersonerna består av män samt kvinnor, både med och utan fysisk funktionsnedsättning. Dessa kommer att utföra olika sittpositioner för att se hur dessa påverkar prestationen, bland annat maxtester och mätningar av olika värden vid uppförs- och horisontell åkning genomföras.


Projektet är en del av Mittuniversitetets satsning mot parasport och förenar framgångsrik forskning inom både teknologi och fysiologi genom samverkan mellan forskningscentren Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum.

Mål

Syftet med studien är att undersöka påverkan av olika cykelpositioner som är specifika för tävlande i armcykel genom att mäta aerodynamiska och fysiologiska effekter, innefattande framåtdrivande effektbehov på armcykeln, arbetsekonomi, mekanisk verkningsgrad, hjärtfrekvens samt blodlaktat. Resultatet väntas kunna bidra till att utveckla armcykelsporten och ligga till grund för utveckling av regelsystem.

Forskare

Förutom forskare vid Mittuniversitetet är även Clemens Frühwirth, master student, University of Applied Sciences Vienna, delaktig i projektet.

Projektledare

Mats Ainegren

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428472

Projektmedlemmar

Marie Ohlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428947

Kerry McGawley

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428073

Jonas Danvind

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428354

Finansiärer

Östersunds kommun logotyp