Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Globala målen

I projektet Hållbart samhällsbyggande medverkar vi till förbättrad attraktivitet, innovationskraft och konkurrenskraft för företag och organisationer inom byggande- och boendesektor.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 1 svensk sida och 1 engelsk sida som är taggade med FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN. Innehållet kan variera beroende på språk.

Sidan uppdaterades 2022-06-27