Globala målen

Mål 8 ‑ Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Här har vi starka tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som kombinerar ämnen som hälsa, rehabilitering, ekonomi, sociologi och kommunikation.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen MÅL 8 - ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 3 engelska sidor som är taggade med MÅL 8 - ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT. Innehållet kan variera beroende på språk.

Boende, integration och arbete

En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor...

Härnösands kommun

Härnösands kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Sidan uppdaterades 2023-12-15