Grön energi

Överallt finns det energi, i en eller annan form. Den finns därute och den finns inuti. På Mittuniversitetet forskar vi kring energi inom många olika områden, från vad som är framtidens mat till högteknologisk industri.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen ENERGI. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 9 svenska sidor och 2 engelska sidor som är taggade med ENERGI. Innehållet kan variera beroende på språk.

Om elförsörjningen slås ut - vad gör vi då?

Att Sveriges elförsörjning skulle slås ut av till exempel en främmande makt är osannolikt men inte omöjligt. Vårt samhälles infrastruktur är sedan länge förberett för en elkris – frågan är om du är...

Energirelaterade nyheter

Batteriforskarna nyfikna på jätteetableringen

I mer än fem års tid har forskningen kring framtidens batterier pågått på Mittuniversitetet. Nu är ämnet ”på allas läppar” i och med nyheten om att en anodfabrik ska etableras strax norr om Timrå. Batteriforskarna på Campus Sundsvall följer utvecklingen med stort intresse.

2023-05-11

Energieffektivisering i pappersbruk

Det här arbetet visar att det är möjligt att kraftigt förenkla tillverkningsprocessen för mekanisk pappersmassa och samtidigt minska totala elenergibehovet med omkring 600 kWh/ton (30 %) jämfört med dagens bästa teknik.

2022-12-05

Innovativ teknik kan fixa omställningen i kraftverken

Omställningen till förnybara energikällor kräver nya stödtjänster. Förnybara energikällor, som sol- och vindkraft, kan nämligen bidra till ökade obalanser i elsystemet. Viktor Döhlen, industridoktorand på Sollefteåforsens kraftverk, jobbar på att ge vattenkraftverken en lösning.

2022-11-18

Så påverkar elkrisen vårt turistande

Hur påverkar den pågående elkrisen med fördyrade omkostnader vårt resande? Robert Pettersson, forskningsledare på ETOUR, berättar hur läget ser ut inom turismen i Sverige idag.

2022-11-02

Sidan uppdaterades 2023-01-09