Vad kommer vi att äta i framtiden? Hur ser framtiden ut för våra unga politiker? Och kan andningsskydd av cellulosa egentligen skydda mot covid-19? Häng med på en livesänd eftermiddag i forskningens tecken under finalen av ForskarFredag Vetenskapsveckan!

Välkommen till Science Afternoon hälsar Fredrik Alverland!

Samtalen leds av konferencier Fredrik Alverland, känd radioröst från P4 Jämtland. 

Länk till Science Afternoon

Program

Hur ser framtidens politiker ut?

Vilka personer blir egentligen medlemmar i politiska ungdomsförbund idag? Vad lockar dem till politiken och vad gör de som medlemmar? Lyssna till ett nystartat projekt som undersöker de politiska partiernas ungdomsorganisationer och dess roll som en väg in i politiken.
Medverkande: Niklas Bolin, forskare statsvetenskap

Kan andningsskydd av cellulosa skydda mot covid-19?

Hur kan vi skapa andningsskydd av cellulosamaterial som är lätt att andas igenom och som via statisk elektricitet skulle kunna minska risken för smittspridning av virus och motverka pandemier? Detta undersöker just nu en forskargrupp vid Mittuniversitetet i ett nystartat projekt i samarbete med Uppsala universitet, finaniserat av Vinnova.
Medverkande: Christina Dahlström

Så kan vi tillsammans göra idrotten och friluftslivet mer hållbar

Vi är många som håller på med idrott eller friluftsliv i Sverige. 4,6 miljoner människor är med i en idrotts- eller friluftsorganisation och många fler idrottar, är ute i naturen, tittar på idrott eller skjutsar till aktiviteter. Tänk vilken effekt det skulle bli om vi kan hitta lösningar på våra miljöutmaningar som alla kan bidra till. Mistra Sport & Outdoors tar fram ny kunskap kring detta med fokus på kunskap och omvandling, hållbara transporter, användning av mark och vatten, material och utrustning, hållbara evenemang, samt beteenden och styrmedel. Vill du också vara med i vår rörelse?
Medverkande: Peter Fredman, forskare turismvetenskap, forskningcentrum ETOUR

Framtidens konsumtion

Livsmedelsproduktion står idag för en betydande del av världens koldioxidutsläpp och annan negativ miljöpåverkan. Världens befolkning ökar odlingsmarkens yta måste förbli densamma. Hur får vi maten att räcka till alla? Vad kan vi äta i framtiden utan att överskrida planetens gränser? Hur kan vi kunna  ställa om vår matindustri mot en hållbar framtid?

Medverkande: Henrik Haller, forskare vid Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande

Träning för alla?

Kan digital träning via MyMOWO ge ökad fysisk aktivitet och främja hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning? Att vi rör oss för lite och att det gör oss sjuka är väl känt. Men det är ännu värre för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De är ännu mindre fysiskt aktiva än befolkningen i stort, fler har fetma, diabetes och andra livsstilsrelaterade sjukdomar, en ojämlikhet vi tillsammans måste göra något åt! Lyssna till projektet inom Parasport och inkluderande träning som just nu genomförs på ett tiotal gruppboenden i regionen.

Medverkande: Sanna Vikberg, forskningsassistent hälsovetenskap, Nationellt Vintersportcentrum och Eva Flygare, Östersunds kommun

Medverkande:

Christina Dahlström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 88 13

Henrik Haller

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 81 36

Sanna Vikberg

Forskningsassistent|Research Assistant

010-142 89 22

Niklas Bolin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 86 11