Hur får vi ett friluftsliv för alla?

Hur kan friluftsliv och naturturism bli mer inkluderande så att fler får möjlighet att delta? Lyssna till doktoranden Kristin Godtman Kling under ett öppet seminarium under ForskarFredag vetenskapsveckan 23-27 november.

Höst i fjällen
Foto: Linda Bylund

Webbinariet hålls via Zoom, ingen anmälan krävs. Välkommen!

Länk till webbinariet

Ett av friluftspolitikens mål är ”Tillgänglig natur för alla”, som innebär att alla människor i Sverige ska ha möjlighet att vistas i natur- och kulturlandskapet, samt ha kunskap om och känna sig välkommen i olika naturmiljöer. Men har alla verkligen lika möjligheter att njuta av naturupplevelser?

Utestängande mekanismer i samhället, både fysiska och sociala, kan innebära att till exempel personer med funktionsvariation eller personer av ett visst kön exkluderas från att ta del av de många hälsofrämjande effekter som vistelse i naturmiljöer innebär.

Kristin Godtman Kling, forskarstuderande i turismvetenskap vid ETOUR, diskuterar hur friluftsliv och naturturism kan bli mer inkluderande så att fler får möjlighet att delta.

Mittuniversitetets Vetenskapsvecka under ForskarFredag

Mellan den 23-27 november veckan håller våra forskare 10 olika webbinarier på temat Forskning för en hållbar framtid. Lyssna till spännande forskning om miljömätningar med toppmodern teknik, hållbart friluftsliv och mycket mer. För de yngre målgrupperna kommer det att finnas filmer där vi visar upp våra forskningsmiljöer.
Hela programmet finns på: www.miun.se/forskarfredag

Om ForskarFredag

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. Målgruppen är den breda allmänheten och syftet är att visa upp aktuell forskning, öka allmänhetens kunskap samt locka till studier. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet Forskarfredag och koordinerats av föreningen Vetenskap och Allmänhet, VA.
Mer information finns på: www.forskarfredag.se

Talare:

Kristin Godtman Kling

Doktorand|Doctoral Student

010-1427851