Ekonomisk jämställdhet - kan vi uppnå det?

Välkommen till ett öppet webbinarium under ForskarFredag, vetenskapsveckan 23-27 november - med forskarna Edith Andresen, Darush Yazdanfar och Anna-Karin Stockenstrand, CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer.

Pengar jämställdhet

Webbinariet hålls i Zoom, ingen anmälan krävs. Välkommen!

Länk till webbinariet


Webinariet tar utgångspunkt i pensionssystemens uppbyggnad, bankers kreditstrategier, mikrolån och hur olika instanser kan samverka strategiskt för att skapa förutsättningar för ekonomisk jämställdhet och mångfald på ett hållbart sätt.


 

www.miun.se/cer

 

Om ForskarFredag

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I över 370 städer i Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. Målgruppen är den breda allmänheten och syftet är att visa upp aktuell forskning, öka allmänhetens kunskap samt locka till studier. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet Forskarfredag och koordinerats av föreningen Vetenskap och Allmänhet, VA.
Mer information finns på: www.forskarfredag.se

Talare

Edith Andresen

Universitetslektor

010-142 86 84

Darush Yazdanfar

Professor|Professor

010-142 88 76

Anna-Karin Stockenstrand

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 79 31