IT-avdelningen (IT)

Spara favorit 9 okt oktober 2017

IT-avdelningen är en del av Mittuniversitetets samlade IT verksamhet.

Avdelningen ansvarar för användarstöd, systemdrift, förvaltning, utredning och utveckling. IT-avdelningen har också ett strategiskt ansvar beträffande standarder, policies och rekommendationer.

Datanätverket, Mittnet, och olika högskolegemensamma system, t ex studentportal, lärplattform och e-post är några av de system som IT-avdelningen ansvarar för. 

Avdelningen finns representerad med medarbetare i Sundsvall och Östersund.

Vill du komma i kontakt med oss så skicka ett mejl till helpdesk@miun.se 

Organisation

IT-avdelningen är indelad i fyra grupper: Användarstöd, Helpdesk, Systemdrift och Utveckling som alla finns representerade på Universitetets orter. IT-avdelningen har även en projektledarfunktion som ska stötta och hjälpa institutioner, bibliotek och förvaltning.

Användarstöd är den grupp inom IT-avdelningen som bl a ansvarar för användarstöd, installationer och datorsalar. Arbetet ska fokuseras på att hitta smarta och effektiva lösningar som minskar inflödet av ärenden.

Helpdesk är den naturliga kontakten inom IT-området för både medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet. De ska arbeta med att lösa så många ärenden som möjligt direkt i första kontakten med kunden. Inom gruppens ansvarsområde ligger även licenshantering och inköp.

Systemdrift är den grupp som arbetar med att se till att den driftmiljö som krävs för olika system och tjänster finns tillgänglig och är stabil samt säker. Inom gruppens ansvarsområde finns även kontinuitetsplanering. Gruppen har även uppdraget att minska antalet inkommande ärenden.

Utveckling är den grupp som arbetar med att anpassa universitetets system till att fungera som verksamheten vill och kräver. Alla önskemål om förändringar skickas via systemägaren och därifrån till helpdesk@miun.se.

Projektledarrollen är att fånga upp önskemål och projekt och finnas som ett stöd för organisationen. Det innebär även att arbetet som projektledare både utåt mot organisationen men även inåt mot IT-avdelningen. Funktionen ansvarar även för infrastrukturen.

Hela avdelningen styrs av en ledningsgrupp som består av gruppledarna för respektive grupp, projektledare och avdelningschef.

Medarbetare, sorterad på efternamn

{{hit.Title}}

{{hit.Title}}

{{hit.MetaData.Title.StringValue}}{{hit.MetaData.AreaOfResponsibility && hit.MetaData.AreaOfResponsibility.StringValue? ' ' + hit.MetaData.AreaOfResponsibility.StringValue : ''}}

{{hit.MetaData.RoomNumber && hit.MetaData.RoomNumber.StringValue ? ((SearchContext.lang == 'sv' ? 'Rum: ' : 'Room: ') + hit.MetaData.RoomNumber.StringValue + ', ') : ''}} {{hit.MetaData.Location.StringValue}}

{{(hit.MetaData.Mobile && hit.MetaData.Mobile.StringValue? hit.MetaData.Mobile.StringValue : '')}} {{(hit.MetaData.TelephoneNumber && hit.MetaData.TelephoneNumber.StringValue? ' ' + hit.MetaData.TelephoneNumber.StringValue : '')}}

{{hit.MetaData.Email.StringValue}}

Kontakt

Chef för IT-avdelningen: 
Mats Edin 
Ställföreträdande chef: 
Anders Hallberg