Universitetsstyrelsen

Spara favorit 8 feb februari 2018
Styrelse,möte, hand, klubba

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt lärare och studenter (som själva utser representanter).

Ledamöter

Regeringsutsedda ledamöter

Peter Nygårds (ordförande), Senior Advisor
Mats Benner, Professor
Per Embertsén, Verkställande direktör
Anders Fällström, Rektor
Anna Hallberg, Vice koncernchef
Anita Johansson, Konsult
Lena Maria Lindén, f.d. Verkställande direktör
Margareta Norell Bergendahl, Professor
Håkan Wirtén, Generalsekreterare

Lärarrepresentanter

Per Edström, Professor
Katarina Lindblad-Gidlund, Professor
Kristina Zampoukos, Universitetslektor 

Studentrepresentanter

Thomas Berg, Studentrepresentant Östersund
Olof Bäckman, Studentrepresentant Sundsvall

Linus Theorell, Studentrepresentant Östersund

Övriga med närvarorätt

Eva Danntun, Prorektor
Mats Tinnsten
, Prorektor
Håkan Stenström, Förvaltningschef
Lollo Ljuslin, TCO
Ummis Jonsson, SACO
Emelie Holmlund, Internrevisor
Anna-Lena Perdahl, Universitetsstrateg
Arne Wahlström, Jurist/sekreterare
Ronney Wickzell, Pressansvarig

Mötesdatum 2018

20 februari Styrelsemöte

22-23 maj Styrelseinternat

26 september Styrelsemöte

11 december Styrelsemöte