I fjolårers tävling deltog 9 Gymnasier, 250 deltagare, 31 bidrag! Miunid är glada att presentera vinnarna i Design Open 2015.

Tack för denna omgång!

Nu är Design Open över för denna gång. Vi vill passa på att rikta ett mycket stort tack till alla er som varit med och bidragit till tävlingen! Alla tävlande, Design i Västernorrland, Kommunerna i Härnösand, Timrå, Sundsvall och Sollefteå samt Energikontoret. Ni har alla bidragit i stor del till att denna tävling blivit intressant, lärorik och rolig!

Och igen Grattis vinnarna i Design Open 2015!

1:a Pris

TE13DES Västermalmskolan, Sundsvall - 24h Green

Motivering

Utifrån en gedigen designprocess ackompanjerad av en pedagogiskt utformad arbetsprocess har en lösning gestaltats för att överföra spillvärme till nyttig energi.  Lösningen innehåller ett tydligt hållbart tänkande med väsentlig funktion iklätt ett starkt estetiskt uttryck anpassat till lokala förhållanden. 

2:a pris

TE14 Design Jämtlands Gymnasium Wargentin - Insektsfabrik

Motivering

Med en research som sticker ut och därtill ett omsorgsfullt analysarbete har behovet av nya alternativa proteinkällor identifierats och en genomtänkt designlösning utformats. Koncept är helt enkelt mycket smakfullt!

3:e Pris

TE13 Design Jämtlands Gymnasium Wargentin - Glaspyramiden i Östersund

Motivering

Med höjd i designprocessen och med genomtänkta visualiseringar har en lösning utformats som innehåller en rad smarta funktioner för att tillfredställa behovet av värme, grön miljö och odlande hos individen.

Hedersomnämnande

TE13 Ådalsskolan -Crowdflow i Kramfors

För en bra utförd designprocess, ett hållbart tänkande och vackert utformande.

Syftet med Design Open

Design Open har till syfte att förstärka och utveckla elevers intresse för teknik och naturkunskap och genom design har det visat sig att intresset för dessa områden kan förstärkas. Genom Design Open erbjuds gymnasieelever inom just de tekniska och naturvetenskapliga områden ökad designkunskap samt insikter i hur en brukarcentrerad utveckling kan hjälpa individen och samhället att utveckla nya innovativa lösningar med hjälp av exempelvis teknik, fysik, biologi och kemi för att utmana problem som berör exempelvis energiförsörjning, miljö, hållbarhet, livsmedelsförsörjning, en åldrande befolkning etc. Genom öka dessa kunskaper förankras dessa mer teoretiska ämnen i en verklighet vilket ofta leder till ett ökat intresse att fortsätta sin utveckling inom dessa områden.