Här presenteras den digitala utställningen för Design Open 2017, vinnarnas bidrag samt motiveringar.

Finalisterna i Design Open 2017

Motivering

1:a pris, Food Filter – Johanna Lindoff

Vinnaren har presenterat en väl genomarbetad designprocess i en snygg och strukturerad rapport. Tillgänglighetsperspektivet uppfylls för ett flertal målgrupper. Bidraget håller bra funktion och gestaltning i en lösning som är fullt realiserbar.

Kort beskrivning av Food Filter: Resultatet av arbetsprocessen är en app vid namn Food Filter som är speciellt anpassad efter synskdade, rörselskadade och dyslektiker. Appen filtrerar fram en anpassad meny från närliggande restauranger efter användarens villkor och allergier så att användaren slipper slösa tid på att söka igenom flera menyer på flera olika restauranger. De som inte behärskar svenska, dyslektiker, hörselskadade och synskadade som besöker restauranger eller caféer där de inte kan tillgodogöra sig menyinformtionen kan använda sig av appen. Applikationen erbjuder förutom svensk text både engelsk text och teckenspråk. I teckenspråksverisionen visas all information i form av teckenspråk som effektiviserar den hörselskadades intag av information. Läs mer om Food Filter här!

 

2:a pris, Pendietisten – Edith Aggling & Alma Söderström

Visar på ett kreativt angreppssätt som resulterat i ett mycket estetiskt tilltalande bidrag med god innovationshöjd. Konceptet är ett intressant exempel på en möjlig framtida lösning.

Kort beskrivning av Pendietisten:  När man kommer till en restaurang och är allergisk eller har en speciell diet så måste man i de flesta fall fråga personalen. Exempelvis om man är allergisk mot gluten så kan det vara väldigt farligt att få i sig det. Ibland kanske inte personalen heller är säker på vad maten innehåller. Detta är något som hindrar många från att äta ute eller beställa vad de egentligen vill ha eftersom det till och med kan bli en hälso-fara. Därför finns ett behov av en produkt som kan säkerställa att maten är fri från det man själv vill undvika vilket också underlättar för personalen.
Läs mer om Pendietisten här!

 

3:e pris, Be you – Emilia Jurzyk

Utifrån en bra omvärldsanalys där målgruppernas behov kartlagts påvisar bidraget ett nytt sätt att tänka kring restaurangkoncept. Designen skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet genom att kombinera fysisk miljö med digitala gränssnitt.

Kort beskrivning av Be you: Menyn anpassas efter kundens uppgifter om allergier och specialkost. I funktionenen “inställningar” kan man justera ljusstyrkan på lamporna över bordet och volymen på musiken som spelas i restaurangen. Displayen kan även vara röststyrd vilket agerar som fördel för blinda. Glasdörrarna medför tystnad och en känsla av att få vara ifred. Man kan tex ha privata samtal, prata i telefon och röststyrning på den digitala displayen blir möjlig. Läs mer om Be you här!


Tävlingsuppgiften  i år var att utgå från ett scenario; Under lunchen flödar besökare in för att beställa mat på snabbmatsrestauranger eller caféer. Alla har olika behov av att veta vad maten innehåller och olika förutsättningar för att tillgodogöra sig informationen. 

Uppgiften var att skapa en designlösning för detta scenario, som tillgängliggör denna information. Tänk på att lösningen kan vara både en fysisk produkt och/eller ett digitalt gränssnitt. Exempel på information som kan vara aktuell för besökare på restauranger och caféer: Allergier (nötter, gluten, laktos etc.), överkänslighet, dieter, religion, miljöfrågor, etisk produktion (fair trade), vegetarian, vegan. Exempel på funktionsnedsättningar: kognitiva och fysiska

Vinnare i Design Open 2017,  Johanna Lindoff

Vinnare i Design Open 2017, Johanna Lindoff

Fotograf: Linda Andersson

Bild av

Design Open 2017

Design Open 2017

Fotograf: Linda Thompsson

Bild av

Design Open 2017

Design Open 2017

Fotograf: Linda Thompsson

Bild av

Finalisterna i Design Open 2017

Finalisterna i Design Open 2017

Fotograf: Linda Andersson

Bild av