Attraktivt campus och rörelsestimulans!

Fre 19 jan 2024 13:16

Det ska vara enkelt att utöva friskvård, vi gör vad vi kan på institutionen. Kom gärna med egna förslag.

Man som häver sig upp på en chinstång i en korridor.
John Selander visar hur man gör "chins" på en av chinstängerna som finns uppsatta i hus K.

Det pågår aktiviteter och insatser på universitetet för att försöka locka studenter och medarbetare till våra campus; att göra campus mer attraktivt. Som framgår i detta första nummer av HOV-bladet har vi på campus Östersund bland annat blivit utrustade med Östersunds kanske bästa utegym.


Louise Dovrén gör övningar med träningsband som finns uppsatta i korridoren.

Pausa med pingis

Som ett led i detta arbete, samt för att locka till mikropauser och rörelse under arbetsdagen, finns det nu ett pingisbord i källaren i hus K i Östersund. På våning fyra finns det chinsstänger uppsatta för att kunna sträcka ut sig eller köra några chins samt några träningsband för att kunna träna kroppens olika delar.

Alla på institutionen som finns i, eller besöker, hus K i Östersund är välkomna att utnyttja dessa träningsredskap. Kanske är det till och med någon som anordnar rundpingis eller en pingisserie! Om det finns förslag på andra rörelsestimulerande åtgärder i andra hus på våra campus så tar jag gärna emot förslag.

Sidan uppdaterades 2024-01-30