Psykologi

Psykologi spänner genom sina olika teoretiska infallsvinklar över olika vetenskapliga perspektiv och ideal.

Socialt arbete

De sociala utmaningarna i samhället är många och de är ofta sammankopplade med ökande globalisering. Socialt arbete är ett ämne som är särskilt inriktat på människors utsatthet.