Forskning i socialt arbete vid Mittuniversitetet strävar efter att främja mänskliga rättigheter, social rättvisa, samt en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Pågående forskningsprojekt

Vårdnadsöverflyttningar av barn i familjehem

Diskurser och dilemman i socialtjänstens utredningar. Ambitionen är att bidra med ett normkritiskt perspektiv och, genom detta, metodutveckling i socialtjänstens arbete med vårdnadsöverflyttningar.

Sidan uppdaterades 2022-11-21