Forskning i socialt arbete vid Mittuniversitetet strävar efter att främja mänskliga rättigheter, social rättvisa, samt en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Pågående forskningsprojekt

GovTech Challenges forskarskola

Målet är att genom en långsiktig satsning på en gemensam forskarskola i två faser skapa möjligheter att analysera och utveckla djupare kunskap och nya arbetsformer kring samhällets digitalisering m...

Anställda inom ämnet socialt arbete

Ummis Jonsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428809

Marcus Lauri

Docent|Associate Professor

Sidan uppdaterades 2024-02-05