Forskning i socialt arbete vid Mittuniversitetet strävar efter att främja mänskliga rättigheter, social rättvisa, samt en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Pågående forskningsprojekt

Forskare inom ämnet

Sidan uppdaterades 2023-05-22