Vår forskning inom psykologi spänner över många tillämpningsområden, med ett överbryggande tema som berör känslor, känslouttryck och känslobearbetning.

Forskargrupper

AMIR

Forskargruppen AMIR har fokus på att förbättra metoder för att identifiera symtom på psykisk ohälsa främst bland flyktingar.

Pågående forskningsprojekt

AMIR - forskningsprojekt

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

Gränsöverskridande yrkesval

Hur ser unga människor i våra regioner på sina valmöjligheter inför sitt framtida yrkesliv? Skiljer det sig mellan Sverige och Norge och mellan kvinnor och män?

SAHA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Forskare inom ämnet

Anna Leiler

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1428578

Fara Tabrizi

Doktorand|Doctoral Student

Kyle Lee

Programansvarig|Programansvarig

+46 (0)10-1428083

Sidan uppdaterades 2022-03-30