Vår forskning inom psykologi spänner över många tillämpningsområden, med ett överbryggande tema som berör känslor, känslouttryck och känslobearbetning.

Forskargrupper

AMIR

Forskargruppen AMIR har fokus på att förbättra metoder för att identifiera symtom på psykisk ohälsa främst bland flyktingar.

Pågående forskningsprojekt

AMIR - forskningsprojekt

Forskningsprojektet AMIR (assessment of mental health and early intervention for refugees) syftar till att utveckla och utvärdera metoder för bedömning och intervention av psykisk ohälsa bland...

SAHA

Utveckling och utvärdering av internetbaserade metoder för bedömning och behandling av psykisk ohälsa bland personer med flyktingbakgrund. Arbetet sker i samarbete med LiU och KI.

Virtual Reality som förlossningsförberedelse?

Många gravida upplever någon grad av rädsla och oro inför att föda barn. Vi vill ta vara på förlossningsräddas och vårdpersonals tankar kring att använda Virual Reality (VR) som förlossningsförbere...

Forskare inom ämnet

Fara Tabrizi

Doktorand|Doctoral Student

Kyle Lee

Programansvarig|Programansvarig

+46 (0)10-1428083

Sidan uppdaterades 2023-05-22