Forskargrupper

Spara favorit 4 nov november 2019

Forskargrupper på institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Institutionens huvudsakliga forskningsinriktningar:

  • SKOLA (årskurs F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet)

  • Utbildningsledarskap och Skolutveckling

  • Yngre barn (förskola, förskoleklass)

  • Higher Education and E-learning (HEEL)