Forskargrupper

Spara favorit 1 feb februari 2019

Forskargrupper på institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Institutionens huvudsakliga forskningsinriktningar:

  • SKOLA (årskurs F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet)

  • Skolledarskap och Skolutveckling

  • Yngre barn (förskola, förskoleklass) och fritidshem (YF)