Forskargrupper på institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Institutionens huvudsakliga forskningsinriktningar:

Skola

Forskningsgruppen Skola (årskurs F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet) I den nya forskningsinriktningen mot praktiknära skolforskning ämnar vi att handfast fördjupa och bredda våra kunskaper inom kärnområd...

Utbildningsledarskap och skolutveckling

Forskningsgruppen för Utbildningsledarskap och Skolutveckling [1] Lärande, bildning och kulturarv är ett av Mittuniversitetets profilområden inom lärosätets forskning. Profilområdet är en...

Yngre barn

Forskningsgruppen Yngre barn Forskningsgruppen Yngre barn utgör en av fyra forskningsgrupper vid institutionen för utbildningsvetenskap. Syftet med forskningsgruppen är att främja en miljö som...

Higher Education and E-Learning (HEEL)

Mittuniversitetets forskningsgrupp Higher Education and E-Learning (HEEL) är en forskningsgrupp med basen inom ämnena pedagogik (UTV) och informatik (DSV). I skärningspunkten mellan kompetens från...