Det övergripande syftet med internationaliseringen är att höja utbildningskvalitén rent generellt både vid Mittuniversitetet och vid avdelningen.

Internationaliseringen ska utformas utifrån utbildningen och forskningen samt utgör en integrerad del av den totala verksamheten. Internationaliseringen ska ge goda möjligheter för studerande, lärare, forskare och administrativ personal att få internationell erfarenhet i olika sammanhang.