Utlandsstudier på UTV

Ansökan om att få studera utomlands som utbytesstudent sker i två steg, där första steget är att du ansöker om att få bli nominerad till en av Mittuniversitetets utbytesplatser. Om du blir nominerad till en plats måste du i nästa steg ansöka om att få studera där genom att skicka in ansökningshandlingar till det utländska universitetet. Den internationella koordinatorn på din institution, har då aktuell information om tillvägagångssätt samt ansöknings

Utlandsstudier - Ansökan utbytesstudier

Varje år väljer tusentals svenska studenter att förlägga en eller flera terminer av sina studier i ett annat land. Under läsåret 2009 studerade närmare 100 studenter från Mittuniversitetet utomlands - antingen inom ramen för något utbytesprogram eller på egen hand, som så kallad "free mover".

Studera utomlands 

Vilka fördelar finns det då med att studera utomlands? Jo, förutom erfarenheter av att leva i en ny och främmande miljö, knyta kontakter och få minnen för livet, så hjälper denna period dig att skapa en utbildning som är konkurrenskraftig både i Sverige och i övriga världen. Utbytesverksamheten bidrar även till en ökad förståelse för andra länder och deras kultur. Internationell erfarenhet är inte minst viktigt som förberedelse till en yrkesverksamhet som i allt högre grad kännetecknas av krav på språkkunskaper och interkulturell kompetens. Detta är ett tillfälle som kanske inte återkommer! 

Passar detta in på dig? 

Som potentiell utlandsstudent bör du tycka om att resa och knyta nya kontakter, vara lite nyfiken och flexibel till sinnet, samt öppen och förstås språkintresserad! Var beredd på att livet som utlandsstudent skiljer sig en hel del från det du kanske är van vid, och kräver mycket förberedelse; både praktisk och mental. Information om vilka möjligheter du som student vid Mittuniversitetet har att studera utomlands, hur det går till att söka och var du kan hitta mer information hittar du här på vår hemsida. 
 
På dessa sidor kan du läsa om de möjligheter som finns för utlandstudier och Vfu utomlands. UTV har avtal med ett antal universitet och högskolor i Skandinavien och övriga Europa. Vill du söka dig längre bort så finns Mittuniversitetets centrala avtal. Här kan du läsa mer om utlandsstudier