Erasmus/utbytesplatser

Mittuniversitetet har tecknat ett samarbetsavtal inom det euopeiska utbildningsprogrammet Erasmus+, med ett stort antal universitet och högskolor för bland annat studentutbyte. UTV har idag 14 partneruniversitet runt om i hela Europa. 

Syftet med utbytesavtalen är att underlätta för studenterna att studera i ett annat land. I avtalen reglerar hur många utbytesplatser som avses, vilka förkunskaper som krävs och överenskommelser om tillgodoräknande av genomförda studier. Åker du som utbytesstudent genom Mittuniversitetet får du en tryggad vistelse hos partneruniversitetet, samt att du slipper en del praktiska problem, exempelvis att ordna boendet. Det ombesörjs av Mittuniversitetet i samarbete med våra partners.  

Vad är Erasmus?

Avtalet ger studenten möjlighet att söka Erasmusstipendier för utlandsvistelsen. Erasmusstipendiet är ett sk "merkostnadsstipendium" som finansieras av EU-kommissionen i Bryssel. Stipendiet ger ett visst bidrag till de extra utgifter som du som Erasmusstudent har när du studerar utomlands. De platser för vilka du har möjlighet att söka Erasmusstipendium kallas Sokratesavtal. Om du blir erbjuden någon av dessa platser, måste du fylla i en ansökan innan avresa. Observera! Du kan bara beviljas Erasmusstipendium en gång. 

Utbytesplatser

Information om de universitet som ingår i utbytet kan du hitta under rubrikerna för respektive lärosäte i menyn till vänster.