Internrevisionen

Internrevisionen är ett av universitetsstyrelsens instrument för att utvärdera effektiviteten, ändamålsenligheten och säkerheten i den interna styrningen och kontrollen.

Kontakt

Mona Vesslegård

Internrevisionschef|Chief audit executive

+46 (0)10-1428430

Sidan uppdaterades 2024-05-14