Mitt i Vetenskapen: Pandemin satte kriskommunikationen på stora prov

Tis 22 jun 09:00–09:45

Samordningen av kriskommunikationen under pandemin har varit mer utmanande än vid någon tidigare kris. Resultaten i en färsk studie från Mittuniversitetet presenteras och diskuteras i ett livesänt webbinarium med representanter för nationella och regionala myndigheter.

Corona virus

Anslut till webbinariet (Zoom)

Forskarna analyserade ett stort antal samverkanskonferenser med fokus på kommunikation, ledda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och intervjuade representanter för deltagande organisationer och myndigheter. Resultaten visar bland annat att samverkan fungerat väl när den skett mellan aktörer på samma nivå med likartade utmaningar, men att aktörerna upplevt stora utmaningar i samordningen mellan nationell, regional och lokal nivå.

En annan slutsats från pandemins första månader är att regioner och kommuner saknade en nationell samordning kring översättning, vilket ledde till problem med att nå icke svenskspråkiga målgrupper.

Medverkande

  • Catrin Johansson, forskare vid Mittuniversitetet
  • Kristina Jämtelid, forskare vid Mittuniversitetet
  • Henrik Olinder, Myndigheten för samhällsskydd & beredskap
  • Lotta Larson, kommunikationschef på Länsstyrelsen Dalarna
  • Nils Blume, kommunikationsstrateg på SKR

Moderator: Robert Pettersson, Mittuniversitetet

Webbinariet är öppet för alla och kostnadsfritt. Välkommen!