Medarbetarsidorna fungerar bäst i inloggat läge, om du loggar in får du se din personliga information.

Logga in

I fokus

Medarbetarinfo

Mittuniversitetets grafiska profil justerad och kompletterad

Rektor har fastställt en uppdaterad version av reglerna för universitetets visuella identitet. Exempelvis så har avsnittet om varumärket tagits bort och en viss möjlighet att använda avataren (logotypens symbol) för digitala tjänster har tillkommit.

Coronaanpassningen påverkar studiemotivationen

I en enkät har våra studenter fått svara på hur Coronaanpassningen har påverkat deras studier. Sammantaget verkar anpassningen ha fungerat tillfredsställande, även om vissa grupper upplever problem med studiemotivation och mående.

Primula stängt 1-3/6

Leverantören av Primula byter driftmiljö vilket innebär att systemet kommer vara helt stängt för alla under perioden 1-3/6.

Akademisk högtid skjuts fram till 2021

Som en följd av den pågående pandemin skjuts årets akademiska högtid fram till hösten 2021. Den kommer att slås ihop med nästa års högtid som genomförs den 7-8 oktober 2021 i Östersund.