Medarbetarsidorna fungerar bäst i inloggat läge, om du loggar in får du se din personliga information.

Logga in

I fokus

Medarbetarinfo

Previa leverantör av företagshälsovård

Upphandling och ett nytt avtal kring företagshälsovård är klart. Previa är från och med den 1 juli ensam leverantör av företagshälsovårdstjänster i både Östersund och Sundsvall.

2020-07-02

Säkerhetsinformation

Ett urval av domänkategorier blockeras för åtkomst från Mittuniversitetets nät

2020-06-30

Stärka forskningsprojekt med samfinansiering

Idag beslutades att en strategisk samfinansiering inrättas för att premiera forskare som erhållit forskningsmedel i hård konkurrens från Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond och EU:s ramprogram för forskning och innovation.

2020-06-30

Resebyrån XLNT Travel i konkurs

Universitetets hittills upphandlade resebyrå XLNT Travel försattes i konkurs den 10 juni och kan inte längre stötta Mittuniversitetet i reseärenden. Resesidan har uppdaterats med information om läget och hanteringen av resor i nuläget.

2020-06-29

Teams ersätter Skype

O365-projektet rekommenderar att du inför hösten bokar dina digitala möten i Teams i stället för Skype som är på väg att fasas ut.

2020-06-26