Gamla bildbanksbilder

Medarbetare

Hej medarbetare!

Logga in för att se din personliga information.
Jag behöver hjälp med min inloggning

Genvägar

Medarbetarinfo

Nätverksstörningar

För att komma till rätta med senaste tidens nätverksstörningar har IT Drift & Utveckling inom INFRA tagit fram en lista på åtgärder som behöver vidtas kompletterat med en översyn utförd av en extern part.

2021-04-19

Ledningsbloggen: om ALP-medel

ALP-medlen har under de tre åren som gått sedan de inrättades utmynnat i flera spännande projekt. I år görs en särskild satsning på samverkan med omgivande samhälle. Det och en del annat om ALP-medel berättar Anna-Lena Perdahl i det senaste inlägget på ledningsbloggen.

2021-04-16

Positivt utfall i vårpropositionen

Regeringen presenterade sin vårändringsbudget under torsdagen och utfallet för Mittuniversitetet blev positivt med den högsta relativa ökningen av utbildningsanslaget jämfört övriga lärosäten.

2021-04-16

Ett ljus i tunneln

Hårdare restriktioner och ökad smittspridning – när sjutton ska det bli nån ände på eländet? Under den senaste ledningspodden tar sig panelen an ämnet, och kommer med hopp: – Vi ser ljuset i tunneln, säger rektor Anders Fällström.

2021-04-15

I fokus

Ledningsbloggen

Ledningspodden