I fokus

alt text

Nyheter i den nya designen

Se hur den nya menyn fungerar och nyheterna i den nya designen.

Medarbetarinfo

Vi söker deltagare till experiment

Vill du delta i ett forskningsprojekt om riskkommunikation i Mittuniversitetets risk- och krisforskningslabb? Vi har några platser över till ett experiment som utgår från en simulerad krissituation i en bostadsmiljö.

Två prioriterade områden under 2020

Hållbarhet och internationalisering, det är våra två prioriterade områden under 2020. Styrelsen för Mittuniversitetet har fastställt budget och verksamhetsplan för 2020. I verksamhetsplanen lyfts bland annat hållbarhetsutveckling och internationalisering fram som prioriterade områden för nästa år.

Digital tentamen testas på Mittuniversitetet

Under våren har du som lärare möjlighet att delta i införandet av digital tentamen. Ett pilotprojekt har startat och målet är att vi ska genomföra 30 digitala tentamen för att skaffa oss lärdomar och undersöka förutsättningar och behov.