I fokus

Medarbetarinfo

Information om Corona-viruset

Med anledning av coronavirusets spridning, främst i Kina, vill vi informera er om vad Mittuniversitetet gör och vad vi än så länge känner till kring detta.

Workshop i att skriva forskningsansökningar

Dan Csontos från Elevate Scientific höll en workshop i hur vi kan bli bättre på att skriva framgångsrika forskningsansökningar. Ungefär 40 forskare från båda fakulteterna, NMT och HUV, och båda campusorterna deltog i denna första workshop som ägde rum den 27 januari i Sundsvall.

Information om gasutsläppet i S-huset

Under söndagskvällen hanterade räddningstjänsten ett mindre gasutsläpp i S-huset på campus Sundsvall. Lokalerna är nu ventilerade och kan användas utan risk.

Pilotgrupper provar på Office 365

Ledningsgruppen för NMT är en av de första piloterna för Office 365 (O365). Nu har de haft sin introduktion och bland annat fått bekanta sig med Teams, en yta för kommunikation och samarbete som ingår i O365. Reaktionerna är positiva och förväntansfulla.