I fokus

Medarbetarinfo

Välkomstdag för nyanställda

Välkomnandet är till för dig som är nyanställd här på Mittuniversitetet. Under en halvdag får du en övergripande bild av vår organisation, strategi, vision samt ledning och styrning. Vi avslutar med en gemensam lunch.

Studentrekrytering 2020

Arbetet med att rekrytera fler studenter till hösten inleddes i november med SACO-mässan i Stockholm, som hade ca 24 000 besökare. Nu drar det övriga arbetet igång med full fart.

Ansök om pedagogisk meritering

Vill du meritera dig pedagogiskt och bli utnämnd till meriterad eller excellent lärare? Nu ligger utlysningen för 2020 års ansökningsomgång ute.

Påminn dina studenter att anmäla sig till tentamen i tid

Från och med vårterminen 2020 kommer studenterna inte längre att tillåtas göra tentan om de inte har anmält sig i tid i Ladok. Det kommer inte längre att vara möjligt att efteranmäla sig eller att komma oanmäld till salen.