Medarbetarinfo

Om medarbetare eller studenter smittats av covid-19

Om du som medarbetare testats positivt för covid-19 rekommenderas du att meddela din närmaste chef. Mittuniversitetet har dialog med smittskyddsläkaren om hantering av smittspårning och åtgärder vid eventuell smittspridning inom grupper på lärosätet.

2020-09-18

Byte av telefoni framflyttad till 29 okt

På grund av en del förseningar i förberedelsearbetet inför bytet av telefoni så skjuts övergången fram en månad. Detta för att kunna säkerställa en fullgod leverans. De nya SIM-korten skickas ut i mitten av oktober.

2020-09-17

Kostnadsfri OA-publicering

För att förenkla för dig som forskare erbjuder universitetsbiblioteket nu en helt ny söktjänst, där du kan söka på den tidskrift du vill publicera dig i och får direkt svar om tidskriften ingår i våra avtal.

2020-09-17

Så här reser du (inte) under Corona

Coronapandemin fortsätter och likaså gör Mittuniversitets reserestriktioner. Tänk på att alltid välja digitalt alternativ för möten och liknande i första hand. Måste du ändå ge dig iväg så behöver du själv boka dina resor. Här får du veta hur du går tillväga.

2020-09-17

I fokus