Medarbetarsidorna fungerar bäst i inloggat läge, om du loggar in får du se din personliga information.

Medarbetarinfo

Så distansarbetar vi under hösten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som kan jobba på distans ska fortsätta med det under hösten, bland annat för att avlasta kollektivtrafiken. Det gäller även medarbetarna på Mittuniversitetet.

2020-08-07

Drygt 15 500 antagna efter första urvalet

Det första urvalet till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor är nu genomfört. Vid Mittuniversitetet har drygt 15 500 antagningar beslutats.

2020-07-10

Previa leverantör av företagshälsovård

Upphandling och ett nytt avtal kring företagshälsovård är klart. Previa är från och med den 1 juli ensam leverantör av företagshälsovårdstjänster i både Östersund och Sundsvall.

2020-07-02

Säkerhetsinformation

Ett urval av domänkategorier blockeras för åtkomst från Mittuniversitetets nät

2020-06-30

I fokus