I fokus

Medarbetarinfo

Ansök om pedagogisk meritering

Vill du meritera dig pedagogiskt och bli utnämnd till meriterad eller excellent lärare? Nu ligger utlysningen för 2020 års ansökningsomgång ute.

Påminn dina studenter att anmäla sig till tentamen i tid

Från och med vårterminen 2020 kommer studenterna inte längre att tillåtas göra tentan om de inte har anmält sig i tid i Ladok. Det kommer inte längre att vara möjligt att efteranmäla sig eller att komma oanmäld till salen.

Miun Research Exhibition söker forskare till utställning

Startskottet har nu gått för bibliotekets treåriga utställningsprojekt – att göra vår forskning synlig genom intresseväckande utställningar i biblioteksmiljö. Projektet söker nu kontakt med dig som forskar på temat skog och hållbar utveckling.

Högskolepedagogik för universitetslärare

Idag beslutades att Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd, FUS, kommer att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket i högskolepedagogik från och med höstterminen 2020.