I fokus

Medarbetarinfo

Välkomstdag för nyanställda

Välkomnandet är till för dig som är nyanställd här på Mittuniversitetet. Under en halvdag får du en övergripande bild av vår organisation, strategi, vision samt ledning och styrning. Vi avslutar med en gemensam lunch.

Studentrekrytering 2020

Arbetet med att rekrytera fler studenter till hösten inleddes i november med SACO-mässan i Stockholm, som hade ca 24 000 besökare. Nu drar det övriga arbetet igång med full fart.

Ansök om pedagogisk meritering

Vill du meritera dig pedagogiskt och bli utnämnd till meriterad eller excellent lärare? Nu ligger utlysningen för 2020 års ansökningsomgång ute.