Mittlyftet: Faktorer som formar platsers attraktivitet

Tis 23 apr 10.45–11.05
Sundsvall
Kulturmagasinet, programsalen

I studien ”Faktorer som formar platsers attraktivitet” undersöks unga kvinnors flyttmönster. Varför flyttar de i hög grad från Västernorrland, och vad skulle kunna bidra till att de stannar? Edith Andresen, Mittuniversitetet och Björn Wigge, Sundsvalls kommun berättar om studien.

Vänner som pratar på en buss

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-04-02