Faktorer som formar platsers attraktivitet

Befolkningsstrukturen är ständigt i förändring mot en åldrande befolkning, ökad migration och urbanisering. Detta leder till utmaningar för såväl arbetsmarknaden som för välfärden och samhällen i stort.

Vänner som pratar på en buss

Fakta

Projektperiod

221001-231223

Samarbetspartners

Projektledare

Projektmedlemmar

Lars Westin

Lars Westin

Professor

CERUM

Lennart Andersson

Lennart Andersson

Biträdande kommundirektör

Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2024-03-23