Våra studenter vill ha kontakt med arbetsgivare och få praktiska yrkeserfarenheter redan under studietiden.

Gamla bildbanksbilder

Genom praktik, examensarbeten och andra former av utbyten hoppas vi att ni vill ta del av studenternas kunskap och kreativitet. Det ger er dessutom möjlighet att lära känna framtidens medarbetare!

Delta på Mötesplats Campus

Genom praktik, examensarbeten och andra former av utbyten hoppas vi att ni vill ta del av studenternas kunskap och kreativitet. Det ger er dessutom möjlighet att lära känna framtidens medarbetare!Mötesplats Campus är arbetsmarknadsmässan som ger er möjligheten att bygga viktiga relationer inför framtiden. Mittuniversitetets studenter är mycket eftertraktade i näringslivet och de rekryteras fort. Ta möjligheten att fånga kompetensen och hjälp ert företag eller organisation hitta den talang ni söker, samtidigt som ni exponerar ert varumärke. 
Läs mer och anmäl er här

Bli mentor till en student

Mentorprogrammet är ett sätt för dig att möta en student och få ta del av hur morgondagens medarbetare tänker och hur utbildningen är upplagd idag.
Läs mer om Mentorprogrammet

Ge skarpa uppdrag till studenter

Testa studenternas kunskap genom att låta dem ta sig an er verksamhets utmaning och leverera kreativa idéer och lösningar.  
Anmäl skarpa uppdrag till studenter 

Låt ett examensarbete bidra till ny kunskap

Studenten avslutar oftast sin utbildning med ett examensarbete. Då ska studenten självständigt genomföra en studie. Denna studie kan grunda sig på ett problem som ni har definierat inom företaget. 
Läs mer om examensarbeten

Ta emot en praktikant

Många av våra utbildningar innehåller praktikperioder där studenten är verksam på en arbetsplats under en längre period. Det ger er chans att lära känna en potentiell framtida medarbetare och ta del av färsk kunskap.
Läs mer om praktik

Kontakta våra utbildningar

Diskutera samarbete med studenter direkt med våra utbildningar. 

Våra utbildningar

Skapa fler samarbeten

"Skapa fler samarbeten" är en folder med goda exempel på olika studentsamarbeten och om hur dessa fungerar.

Läs foldern

Kompetenskontrakt

Kompetenskontraktet

Skaffa dig tillgång till framtidens kompetens!

Läs mer om hur du kan teckna ett Kompetenskontrakt

Karriärsök

Karriärsök

Nå studenterna på ett snabbt och enkelt sätt.

Annonsera kostnadsfritt i vår Karriärsök