Ta chansen och låt våra studenter bidra med kreativitet, kunskap och nytänkande till er verksamhet! Vi anordnar både fristående event och kursintegrerade moment med skarpa uppdrag formulerade av företag och organisationer.

Gamla bildbanksbilder
Studenter bidrar med kreativitet, kunskap och nytänkande.

Studenter uppskattar att få jobba med skarpa uppdrag och våra utvärderingar visar att även uppdragsgivare brukar vara nöjda. Upplägget ger er tillfälle att få nya infallsvinklar och lösningsförslag levererade och det är även ett gyllene tillfälle att knyta kontakter med potentiella medarbetare.

Ibland är det möjligt att integrera uppdraget i en kurs och ibland passar det bättre att skapa ett fristående event som studenter deltar i vid sidan av studierna. Uppdraget kan handla om produkt-, affärs- eller verksamhetsutveckling. Vi formulerar det i dialog och hittar det bästa upplägget utifrån rådande förutsättningar.

Samarbetet i korthet

 • 15-20 studenter, indelade i team, ägnar hela sin energi åt just ert uppdrag. Under processen har de ledning av innovationsrådgivare vid Miun Innovation. Studenterna levererar kreativa idéer och lösningsförslag på er utmaning genom en avslutande muntlig presentation.
 • Ni som uppdragsgivare äger rätten att göra vad ni vill med de idéer och lösningar som studenterna presenterar.
 • Av er som uppdragsgivare krävs engagemang under planeringsfasen och viss närvaro under dagen då studenterna jobbar med uppdraget. Det är även uppskattat om uppdragsgivaren bjuder studenterna på fika och lunch under dagen.

Föreslå ett skarpt uppdrag

Vi kan arrangera ett begränsat antal event med skarpa uppdrag under året och förutsättningarna att integrera uppdrag i kurser kan variera. Men vi gör vårt bästa för att möta efterfrågan. Anmäl ert intresse nedan!

Föreslå ett skarpt uppdrag

Ange när ni är intresserade av att delta:

SIMS - ingenjörsstudenter löser problem åt företag

Mittuniversitetet driver en kurs, SIMS, där företag och organisationer kan "låna" en grupp högutbildade studenter för att lösa ett problem. 

Läs mer om SIMS.

Vinnova finansierar utveckling

2015/2016 finansierade Vinnova projketet Mobilitet och nytta för tillväxt som Mittuniversitetet drev tillsammans med Karlstads universitet, Linnéuniversitetet (projektägare) och Örebro universitet.. Inom projektet utvecklade och testade vi arbetssätt och metoder för att involvera studenter i innovationsprocesser. Detta har bidragit till att forma vårt koncept för skarpa uppdrag.

Exempel på tidigare uppdragsgivare

 • Permobil
 • Spotilove
 • Norrskog
 • Hilleberg the Tentmaker
 • Skistar
 • Landstinget Västernorrland
 • Vintersportcentrum och Peak Innovation
 • Iggesund Paperboard Europe
 • Sundsvall Timrå Airport
 • Quality Hotel Frösö Park
 • Östersunds kommun

Företag utmanade studenternas kreativitet

Studenter jobbade en heldag med ett skarpt produkt- och affärsutvecklingsuppdrag levererat av Iggesund Paperboard Europe..

Läs hela artikeln

Kontakt

Christoph Ebbert
Miun Innovation
Campus Östersund
010-142 81 84


Karolina Rosdahl
Miun Innovation
Campus Sundsvall
010-142 81 54