alumn samverkan arbetslivsanknytning

Har du funderingar som du skulle vilja bolla med en erfaren person från arbetslivet? I Mittuniversitetets mentorprogram erbjuds engagerade studenter möjligheten att under ett halvår få träffa en mentor i ett värdefullt utbyte.

Sidan uppdaterades 2022-11-14