alumn samverkan arbetslivsanknytning

Mentorprogrammet planeras att starta igen under våren 2024 i en omarbetad modell. Datum och uppdaterad information kommer under vårterminen.

Sidan uppdaterades 2023-10-30