Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett avtal om samverkan kring forskning och utveckling. Avtalet ska stärka och utveckla verksamheten vid campus Östersund och att bidra till en långsiktig hållbar tillväxt i Östersunds kommun.

Vintrig vy över Östersund och Frösön - Foto Tobbe .jpg

− Vi har haft en strategisk samverkan sedan 2011 och vi ser tydliga positiva effekter av vårt gemensamma arbete. Det är därför mycket glädjande att vi kunnat enas om ett fortsatt samarbete genom ett nytt avtal under perioden 2019-2022, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Avtalet innebär att parterna skjuter till 24 miljoner kronor vardera som ska användas för satsningar utöver ordinarie verksamhet. I första hand är det forskning och utveckling i anslutning till områden inom idrott/vintersport, sportteknologi, besöksnäring/outdoor samt risk och kris som prioriteras. Utöver det ska områdena samverkan och kompetensförsörjning, men också andra områden av ömsesidigt intresse kunna erhålla stöd.

Etableringen av det unika risk- och krislabbet vid Risk and Crisis research Centre, RCR, som invigdes hösten 2017, är ett av många konkreta resultat av det tidigare samverkansavtalet som löpte under åren 2015-2018.

− Mittuniversitetet är en viktig samarbetspartner till kommunen. Jag är glad att våra politiker samstämmigt igen valt att satsa sex miljoner kronor per år i att fortsätta det fruktbara arbetet med att stärka forskning och utveckling i Östersund. Nu har vi dessutom valt att frigöra medel inom samverkansavtalet för nya, spännande, satsningar, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

Avtal 2019-2022

Den 6 september tecknade Östersunds kommun och Mittuinversitetet ett nytt avtal om samarbete under perioden 2019-2022.

Här hittar du det aktuella avtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet.

Mall för projektansökningar.