Samverkan med Sundsvalls kommun

Spara favorit 6 nov november 2017
samverkansavtalet

Sundsvalls kommun och Mittuniversitet har ett samarbetsavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

Avtalet tecknades 2014. Det omfattar 30 miljoner kronor under perioden 2015-2017 där universitetet och kommunen satsar lika stora delar. Avtalet förnyades den 14 juni 2017 när nytt avtal skrevs under av rektor Anders Fällström och kommunalråd Peder Björk. Det nya avtalet omfattar 40 miljoner kronor under perioden 2018-2021. Läs mer i pressmeddelandet!

I menyn kan du ta del av några utvalda projekt. Du kan också se alla pågående och avslutade projekt inom samverkansavtalet hittills. Ambitionen är att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli större forskningsinsatser där både näringsliv och externa finansiärer kan medverka. Projekt som KM2 och SMART är goda exempel på det.

Vi ska tillsammans vara goda aktörer för kunskapsspridning och ökad kompetens samt driva viktiga samhällsfrågor inom forskning och utbildning som skapar nytta för regionen.

Samarbetsavtalet handlar om att stimulera forskning som gör nytta. För samhälle, näringsliv och människor i Sundsvalls kommun.

Samverkansavtalet

Samverkansprojekt

Samverkan mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun bygger på våra gemensamma kunskaper, kompetenser och mål för att tillsammans stärka regionen, göra oss attraktivare både för studenter och näringsliv och bidra till tillväxt.

Samverkansavtalet

Samhällsnytta och tillväxt

Att regionala universitet har betydelse för regional utveckling är ett faktum. I Sundsvall lyfter vi den betydelsen genom ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

FSCN

Kreativ vetenskap på Ljustadalens skola

Nya och kreativa lärmiljöer för 320 elever från förskoleklass till år 6. Utveckling av undervisningen i naturvetenskap och teknik. Motivation, engagemang och nya möjligheter för eleverna att nå sina mål.

CER

Vägen till en hållbar arbetsmiljö

Ohälsa kostar. Förutom att människor lider blir det även störningar i verksamheten och effektivitetsproblem. Totalt kostar sjukfrånvaron på Sundsvalls kommun kring 300 miljoner per år.

Sundsvalls kommunavtalet

Utbildning för grönt boende

Solenergi, gemensamma funktioner och medvetna val. Att bygga och bo hållbart kräver kunskap.

Sundsvalls kommunavtalet

KM2 - Kvadratkilometer av energi

Om 10 år kör alla bilar i Sundsvall på el. Landsbygdens idag så mörka vägar är upplysta. Regionen har en hel industri kring energikomponenter. Vi har gasellföretag inom superkondensatorer och grafenbläck.

Smart City

Smart - Ny business med sakernas internet

Ett helt uppkopplat Sundsvall. Nya tjänster, lösningar och affärer för allt ifrån vattenmätning och oljenivåer till parkeringsplatser. Och en internationell spelare kring utveckling av Internet of Things.

xx

Kontaktpersoner

Beredningsgrupp

Tommy Ytterström, Projektledare
kontaktperson för förstudier och beredning
tommy.ytterstrom@proandpro.se
070-673 72 00

Eva-Marie Blusi Tyberg
strateg Sundsvalls kommun
eva-marie.tyberg@sundsvall.se
070-235 23 99

Hans-Erik Nilsson
dekan Mittuniversitetet NMT
hans-erik.nilsson@miun.se
010-142 87 39

Susanna Öhman
dekan Mittuniversitetet HUV
susanna.ohman@miun.se
010-142 80 00

Inger Axbrink
kommunikatör Mittuniversitetet
inger.axbrink@miun.se
010-142 88 99

Lina Andersson
kommunikatör Sundsvalls kommun
lina.andersson@sundsvall.se
060-191692

Styrgrupp

  • Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet
  • Hans-Erik Nilsson, dekan NMT Mittuniversitetet
  • Susanna Öhman, dekan HUV Mittuniversitetet
  • Mats Tinnsten, prorektor Mittuniversitetet
  • Åsa Bellander, kommundirektör Sundsvalls kommun
  • Eva-Marie Blusi Tyberg, strateg Sundsvalls kommun
  • Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi
  • Göran Sörell, VD Sundsvall Elnät
  • Lena Utterström, Sundsvalls kommun 

Samverkansprojekt Sundsvallsavtalet

Mall för ansökan

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

Mall för ansökanLyssna

Här kan du ta del av processen för hur vi arbetar med förstudierna

Formell beslutsprocess