Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal för gemensam utveckling och tillväxt. Med våra respektive kunskaper, kompetenser och mål kan vi tillsammans stärka regionen och göra oss mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv.

201512 Foto Anders Thorsell.jpg

Avtalet tecknades 2014. Det omfattar 30 miljoner kronor under perioden 2015-2017 där universitetet och kommunen satsar lika stora delar. Avtalet förnyades den 14 juni 2017 när nytt avtal skrevs under av rektor Anders Fällström och kommunalråd Peder Björk. Det nya avtalet omfattar 40 miljoner kronor under perioden 2018-2021. 

På denna sida kan du se alla pågående och avslutade projekt inom samverkansavtalet hittills. Ambitionen är att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli större forskningsinsatser där både näringsliv och externa finansiärer kan medverka. Projekt som KM2 och SMART är goda exempel på det.

Vi ska tillsammans vara goda aktörer för kunskapsspridning och ökad kompetens samt driva viktiga samhällsfrågor inom forskning och utbildning som skapar nytta för regionen.

Samverkansavtalet handlar om att stimulera forskning som gör nytta. För samhälle, näringsliv och människor i Sundsvalls kommun.

 

Mall för ansökan

Här kan du hämta mallen för att skriva en ansökan till förstudie inom samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

Mall för ansökan

Här kan du ta del av processen för hur vi arbetar med förstudierna

Formell beslutsprocess

Här kan du hämta mallen för att skriva en slutrapport för förstudie inom samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

Mall för slutrapport

Här kan du hämta Powerpointmallen för att presentation av resultat inom din förstudie inom samverkansavtalet 

Powerpointmall för presentation

 

Rapporter

Hur bygger vi en trygg, attraktiv och hållbar stadskärna?

Läs mer om projektet Förstärkt stadsmiljö i Sundsvall
Hämta rapporten: Förstärkt stadsmiljö i Sundsvall
Eller ta del av kortversionen i denna folder

Hur ledarskap och integration ut i äldreomsorgen?

Hämta rapporten: Att leda mångkulturella grupper inom äldreomsorgenLyssna

Hur kan man bygga gröna småhus och leva hållbart i Sundsvall?

Hämta rapporten: Grönt boende

Digitaliseringsagenterna

Lilla Digitaliseringsboken 6.0

DA lärarhandledning 3.0

Slutrapport Digitaliseringsagenterna 2018-2019

Studiemotivation och lärande

Studiemotivation- En studie av fyra utbildningsprogram vid Sundsvalls gymnasium.

Bättre avfallshantering i Sundsvall

Slutrapport Bättre avfallshantering i Sundsvall

 

Samverkansprojekt

Samverkan mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun bygger på våra gemensamma kunskaper, kompetenser och mål för att tillsammans stärka regionen, göra oss attraktivare både för studenter och...

Vision och mål

Vi har precis avslutat den första perioden av vårt samverkansavtal och kan till vår stora glädje konstatera att alla våra förväntningar har infriats. Den stora framgången med avtalet har lett till...

Samverkan som ger effekt

När vi inledde vårt samarbete för drygt tre år sedan satte vi upp ett antal mål som skulle leda oss framåt i realiseringen av våra strategiska mål och göra både universitetet och kommunen mer...

Samhällsnytta och tillväxt

Att regionala universitet har betydelse för regional utveckling är ett faktum. I Sundsvall lyfter vi den betydelsen genom ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Kreativ vetenskap på Ljustadalens skola

Nya och kreativa lärmiljöer för 320 elever från förskoleklass till år 6. Utveckling av undervisningen i naturvetenskap och teknik. Motivation, engagemang och nya möjligheter för eleverna att nå sin...

Vägen till en hållbar arbetsmiljö

Ohälsa kostar. Förutom att människor lider blir det även störningar i verksamheten och effektivitetsproblem. Totalt kostar sjukfrånvaron på Sundsvalls kommun kring 300 miljoner per år.

KM2 - Kvadratkilometer av energi

Om 10 år kör alla bilar i Sundsvall på el. Landsbygdens idag så mörka vägar är upplysta. Regionen har en hel industri kring energikomponenter. Vi har gasellföretag inom superkondensatorer och...

Smart - Ny business med sakernas internet

Ett helt uppkopplat Sundsvall. Nya tjänster, lösningar och affärer för allt ifrån vattenmätning och oljenivåer till parkeringsplatser. Och en internationell spelare kring utveckling av Internet of...

Kontaktpersoner

Beredningsgrupp

Tommy Ytterström, Projektledare
kontaktperson för förstudier och beredning
tommy.ytterstrom@proandpro.se
070-673 72 00

Eva-Marie Blusi Tyberg
strateg Sundsvalls kommun
eva-marie.tyberg@sundsvall.se
070-235 23 99

Hans-Erik Nilsson
dekan Mittuniversitetet, NMT
hans-erik.nilsson@miun.se
010-142 87 39

Peter Öhman
vice dekan humanvetenskapliga fakulteten, HUV
peter.ohman@miun.se
010-142 86 77

Marlene Berg
kommunikatör Mittuniversitetet
marlene.berg@miun.se
010-142 87 79

Conny Pedersen
kommunikatör Sundsvalls kommun
conny.pedersen@sundsvall.se
072-085 72 11