Läs- skriv- och språkutvecklare

Spara favorit 4 okt oktober 2016

Vid 2-3 träffar/termin samlas läs- och skrivutvecklare från kommuner i Jämtland och kommuner i Västernorrland/Hälsingland

Vid 2-3 träffar/termin samlas läs- och skrivutvecklare från kommuner i Jämtland och kommuner i Västernorrland/Hälsingland. Utvecklarna är organiserade i nätverk, Nätverk Jämtland och Nätverk Västernorrland/Hälsingland. Grupperna träffas var för sig men har också flera gemensamma utbildningsinsatser. Nätverken arbetar med frågor kring kommunimplementeringar av nationella satsningar, olika utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte inom kunskapsområdet språk- läs- och skrivutveckling. Vi har ett nära samarbete med Skolverket/NCS och Mittuniversitetet. Nätverken har vid flera tillfällen erhållit projektmedel från NCS, medel som vi använt till utbildning för läs- och skrivutvecklarna. Syftet är att kommuner ska kunna ta del av denna kompetens genom den roll som läs- och skrivutvecklare har/ges i den egna kommunen.
Nätverksledare är Birgitta Melin Östersunds kommun och vetenskaplig ledare är Helena Andersson Mittuniversitetet.

Kontakt nätverket

Birgitta Melin

Kontakt RUN

Ulrika Auno

Medlemmar i nätverket Läs och Skriv 2016

Västernorrland / Hälsingland
Antonia Agerwall, Bollnäs
Eva Norberg, Härnösand
Karolin Rundgren, Hudiksvall
Ingrid Fahlen, Kramfors
Yvonne Öberg, Kramfors
Ingrid Nyberg, Ljusdal,
Margareta Byström, Ljusdal
Linda-Marie Lindberg, Sollefteå
Annika Svensson, Sundsvall
Ewa Olofsson, Sundsvall
Ann-Britt Rönnström, Söderhamn
Kristin Svedberg, Söderhamn
Therese Dahlin, Timrå
Johanna Fanberg, Ånge

Jämtland
Marie Kjellsson, Berg
Susan Sonesson, Berg
Ditte Lindgren, Bräcke
Anethe Kraft, Härjedalen
Marie Forsman, Härjedalen
Inger Harryson, Krokom
Carina Robrandt, Ragunda
Anna Bernhardsson, Strömsund
Marianne Salomonsson, Strömsund
Inger Dahlberg, Åre
Birgitta Melin, Östersund

Användbara länkar

SKOLVERKET
Kvalitetsutvecklingsenheten
Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling