Antagen till Lärarlyftet

Spara favorit 24 jun juni 2019
Sundsvall

Här finns information till dig som är antagen till en kurs inom Lärarlyftet, med start hösten 2019. Antagningsbesked skickas ut 5 juni 2019.

Välkommen till Mittuniversitetet!

Varmt välkommen till Lärarlyftet vid Mittuniversitetet. Informationen på denna sida riktar sig till dig som blivit antagen till en av våra kurser, inom Lärarlyftet, med start hösten 2019.

När du blivit antagen

När du blivit antagen är det viktigt att du läser ditt välkomstbrev och annan praktisk information som du kommer att hitta på denna sida. Vänligen tacka nej till din plats via Antagning.se om du inte avser att läsa kursen så blir den tillgänglig för andra som gärna tar din plats.
Lämna återbud

Validering

Antagna till kurser inom ramen för Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till.

Ansökan om validering inför H19

Ansökan görs elektroniskt i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda som öppnar för valideringsansökningar den 11 juni för kurser som startar hösten 2019.
Valda

Har du problem att logga in i Valda?

I valideringssystemet Valda loggar du in med hjälp av ditt eduID, antagning.se eller lärosäteskonto. Ett tips är att välja alternativet antagning.se, om inloggningen krånglar. 
valdasupport@uhr.se

NÅGON VECKA INNAN KURSEN STARTAR

Inloggning Studentportalen

Studentportalen är ett av dina viktigaste verktyg under dina studier och det är även där du registrerar dig på varje kurs du läser. Någon vecka innan din utbildning börjar kan du skaffa ett inlogg dit. OBS! Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter.

Registrering på kurs

En förutsättning för att du ska kunna läsa kursen du är antagen till är att du registrerar dig på kursen. Detta gör du via studentportalen. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar innan kursstart.

Så skaffar du inlogg till Studentportalen

Logga in på Studentportalen (för dig som redan har inloggningsuppgifter)

Information om fusk

Vid misstanke om att fusk har begåtts av kursdeltagare äger Mittuniversitetet rätt att utreda och bedöma misstanke om fusk på samma sätt som inom reguljär utbildning. I de fall Mittuniversitetet finner att fusk har begåtts äger Mittuniversitetet rätt att avbryta den aktuella examinationen och att avstå från att utfärda kursbevis.

Välkomstbrev

Det är viktigt att du läser ditt välkomstbrev. Där finns information om hur du kommer igång med dina studier.

Välkomstbrev H19 

Välkomstbrev SO åk 1-3
Välkomstbrev EN åk 4-6 
Välkomstbrev SV åk 4-6

Frågor om validering och Valda

Åsa Nyberg
asa.nyberg@miun.se
010-142 81 46.

Efter kursen

När du läst klart och är godkänd på kursen får du ett kursbevis.
Det behövs när du ansöker om utökad behörighet hos
Skolverket 

Frågor om kursbevis?
Kontakta Åsa Nyberg