Seminarium specialpedagogik

Återkommande seminarium för speciallärare och specialpedagoger.

Målgrupp för seminarierna är speciallärare och specialpedagoger från förskoleklass till gymnasiet inom RUNs upptagningsområde. Seminarierna genomförs två gånger per år och deltagandet är kostnadsfritt. 

Nästa seminarium kommer att genomföras den 27 maj på Campus Östersund med start klockan 9.00 och avslut 16.00, lokal meddelas senare. Anmälan öppnar i början av april.

Kontakt

Catarina Karlsson
Mittuniversitetet
catarina.karlsson@miun.se
010-142 88 75