Seminarium specialpedagogik

Spara favorit 27 jun juni 2019

Återkommande seminarium för speciallärare och specialpedagoger.

Nätverket för specialpedagoger har upplösts och ersatts med seminarium för speciallärare och specialpedagoger. Målgrupp för seminarierna är speciallärare och specialpedagoger från förskoleklass till gymnasiet. Seminarierna genomförs två gånger per år.

Nästa seminarium kommer att genomföras den 15 oktober på campus Sundsvall.

Mer information kommer att publiceras i början av höstterminen.

Kontakt

Catarina Karlsson
Mittuniversitetet
catarina.karlsson@miun.se
010-142 88 75