ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021.

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95

Gertrud Alirani

Doktorand|Doctoral Student

010-142 85 97