ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021.

På gång


1 september 2020
Anmälan till forskningscirklar som startar våren 2021 öppnar.
Mer info och anmälan

 

9 oktober 2020 (via Zoom)
Workshops för skolchefer kring beslutade forskningsprojekt.
Läs mer här

 

15 november 2020
Anmälan till forskningscirklar som startar våren 2021 stänger.

 

6 maj 2021
Nationell ULF Bazar

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95

Gertrud Alirani

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 85 97