ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021.

På gång

3 april 2020
Inbjudan till forskningscirklar skickas ut till RUN- kommunernas skolchefer för vidare spridning.

3 april 2020
Utlysning av forskningsmedel skickas ut till alla forskare på institutioner kopplade till lärarutbildningen. Information även till RUN-kommunernas skolchefer.

4 maj 2020
Anmälan till forskningscirklar som startar hösten 2020 öppnar.
Mer info och anmälan

7 maj 2020
Nationell ULF Bazar via Zoom. Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte. Representanter från både MIUN och regionens kommuner deltar.

15 maj 2020
Sista dag för forskare att lämna in forskningsprojektförslag.

28/5 2020 och 3/6 2020 (via Zoom)
Workshops för skolchefer kring aktuella forskningsprojektförslag.

21 augusti 2020
Sista dag för forskare att lämna in en utvecklad forskningsansökan.

25 augusti 2020
Anmälan till forskningscirklar som startar hösten 2020 stänger.

1 september 2020
Anmälan till forskningscirklar som startar våren 2021 öppnar.

21 september 2020
Anmälan till forskningscirklar som startar våren 2021 stänger.

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95

Gertrud Alirani

Doktorand|Doctoral Student

010-142 85 97